Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Ev alım satımlarında yeni dönem!

Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergileri yeniden değerlendirmek için düğmeye bastı.

Artık gayrimenkullerin vergilendirilmesinde dikkate alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyana yönelik sistem devreye alınacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak.

Taşınmazların değerlerine ilişkin veriler mülkiyet bilgileri ile tutulacak. Yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye’ye gelmeden tapu işlemini yapabilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak.

VERGİDE BÜYÜK YENİLİK
Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’na göre Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul sahipliği üzerinden tahsil edilen vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi esas alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini esas alacak şekilde gözden geçirilecek. Türkiye genelinde 60 milyonun üzerinde parsel, 35 milyonu bağımsız bölüm olmak üzere hisseli, müstakil tapu örnekleriyle birlikte 200 milyonun üzerinde tapu senedi bulunuyor. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına yönelik yeni bir sistem devreye alınarak vergileme etkinleştirilecek.

Bu kapsamda ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına yönelik düzenlemeler ile gerekli altyapıyı beraber oluşturulacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak ve taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileriyle tutulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023- 2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı’nı gelecek yıl tamamlayacak. Kayıt dışı ekonomiye yönelik etki ve politika analizleri yapılacak. Makro ve sektörel düzeyde vergi açığının vergi türleri bazında hesaplanmasına ve makroekonomik gelişmelerin vergi açığına yönelik etki ve politika analizleri gerçekleştirilecek. Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi sektörlere ilişkin sektörel risk analizi yapılmasına olanak tanıyacak şekilde geliştirilecek.

DEĞERLEME SİSTEMİ
Türkiye’de ilk defa taşınmaz değerleme bilgi merkezi oluştururken yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye’ye gelmeden tapu işlemini yapabilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak. Toplulaştırma, kamulaştırma, imar uygulamalarının etkinliğini artırma, piyasanın daha sağlıklı işlemesi sağlanacak.

Türkiye’deki bütün taşınmazların değer haritaları çıkarılacak. Yurtdışındaki Türk vatandaşları, yabancı uyruklu kişiler Türkiye’deki taşınmazlara yönelik tapu işlemlerini bulundukları ülkelerde de gerçekleşecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanı kararıyla yurtdışında şirket de kurabilecek.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.