Faaliyetlerinin sınırları belirlendi!

SPK'nin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK), Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’deki değişiklik ile söz konusu kuruluşların dışarıdan hizmet alarak sağlayacakları faaliyetlerin sınırı ve tebliğin bazı hükümleri hükümlerine uyum çerçeveleri belirlendi.

Resmi Gazete’de yer alan tebliğin 11’inci maddesinin dördüncü fıkrası “Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla; gayrimenkul değerleme kuruluşu, sözleşme imzalamak suretiyle dışarıdan hizmet alarak gayrimenkul değerleme hizmeti sağlayabilir. Kuruluşun, bir takvim yılı içerisinde, dışarıdan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirdiği değerleme faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatları, toplam hasılatlarının yüzde 25’ini geçemez” şeklinde değiştirildi. AA

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.