İstanbul’da konut fiyatları yüzde 26 arttı!

İstanbul özelinde, Ağustos ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden meydana gelen toplam getiri, aylık bazda yüzde 4,80; yıllık bazda ise yüzde 37,07 oranında yaşandı.

Finansal yatırım araçlarındaki getiriler ile kıyaslandığında ise konut yatırımlarının toplam getirisi son bir senede en yüksek getiriyi elde etti. Diğer taraftan, Ağustos ayında İstanbul’daki konut yatırımlarının yıllık reel getiri ise yüzde 14,94 düzeyinde oldu. MintLab olarak Ağustos ayı için “TCMB İstanbul Konut Fiyat Endeksi” beklenti değerimiz 164,81 puandır (aylık endeks değişim beklentisi: +yüzde ,49).

İSTANBUL’DA KONUT TOPLAM GETİRİ ENDEKSİ AĞUSTOS AYINDA 231,3 PUANA YÜKSELDİ
MintLab tarafından yayınlanan «Konut Toplam Getiri Endeksi», Ağustos ayı itibariyle İstanbul geneli için 231,3 puan olarak ölçüldü. Getiri endeksindeki aylık artış oranı yüzde 4,9’dur. Endeks, sermaye kazancı ve kira getirisi dikkate alınarak oluşturuldu.

İstanbul’daki ev fiyatları Ağustos ayında 7 bin 265,00 TL/metrekare ve 856,38 ABD Dolar/metrekare olarak ölçülmüştür. Yerel para bazında konut fiyatları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 26 oranında artmış, Amerikan doları karşılığı ise yine yüzde 8 oranında artış yaşandı. MintLab tarafından İstanbul’da 2021 senesi Ağustos ayı konut satış sayıları ve konut ortalama satış fiyatları esas alınarak hesaplanan «Konut Satış İşlem Hacmi» düzeyi ise 17,6 milyar TL’dir. İlgili aydaki satış işlem hacmi, uzun vadeli ortalama düzeyi olan aylık 8,5 milyar TL’nin de üzerinde gerçekleşmiştir.

YABANCILARIN MÜLK ALIMLARI DEVAM EDİYOR
İstanbul’da Eylül ayında yabancıya yapılan konut satışları 2 bin 995 adet olarak gerçekleşmiştir. İstanbul’daki satışlar toplam yabancıya satılan konutların yüzde 45 ‘ini oluşturdu. Eylül ayındaki satış düzeyinin tarihsel ortalamadan 2 bin 28 adet daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Döviz kuru ile yabancıların konut alımları arasında +0,83 düzeyinde ilişki olduğu söylenebilir.

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARI HANE TOPLAM NET HARCANABİLİR GELİRİNİN 2,89 KATI DÜZEYİNDE
MintLab tarafından yayınlanan «Konut Fiyat-Hane Gelir Oranı» verilerine göre, İstanbul’da Ağustos ayında konut fiyatları ortalama hanehalkı harcanabilir gelirinin 2,89 katı olmuş ve eşik değer olan 3’e giderek yaklaşması dikkat çekicidir.

Google Trends Ekim ayı satılık ve kiralık ev arama istatistikleri analiz edildiğinde, İstanbul genelinde satılık ev aramalarının bir önceki aya kıyasla yüzde 24,2 oranında; kiralık ev aramalarında ise yüzde 45,2 oranında azalış olduğu görülmektedir. Gerek ülke geneli için gerekse de İstanbul özelinde satılık ve kiralık ev aramalarının azalması, artan ev satış fiyatı ve kira değeri ile göreli yüksek konut kredi faiz oranının yarattığı talep azlığının bir sonucu olarak yorumlanabilir.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.