Bu haber tek evi olanları mutlu edecek

Yıllardır tartışılan konularından biri olan vergi reformu hükümet programına giriyor. 64. Hükümet Programı'nda gelişmiş ülkelerin vergi sistemine paralel, yatırım ve istihdamı teşvik eden, geniş tabana yayılan, yoksul kesimi gözeten, gönüllü uyumu sağlayan reform paketi kapsamında atılacak adımlar şöyle: 

Dar gelirliye mutlu haber: Sosyal, ekonomik hedefler dikkate alınarak konut kredilerine ilişkin vergi istisna ve muafiyeti getiriliyor. Böylece dar gelirliye konut desteğinin önü açılıyor. 

Kamu finansmanında vergi: Verginin tabana yayılması gibi gelir artırıcı çalışmalar oluşturulacak. Kamu harcamaları finansmanında doğrudan vergilerin ağırlığı artıyor. 

Tek bir konutu olan vergiden muaf olacak: Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik uygulamalar gözden geçirilecek. Tek konutun satışında vergi muafiyeti için belirlenen 5 yıllık sınırın da kaldırılması bekleniyor. Tek bir konutu olan aile bu süreden önce evini satsa bile değer artış kazancından istisna tutulacak. 

İş kurandan 3 yıl vergi alınmayacak: Yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlanacak. Gençlere yönelik iş başı eğitimler de teşvik edilecek. İşverenin personel maliyeti düşürülecek. 

Özkaynak kullanımına teşvik geliyor: Özkaynak kullanımına vergi kolaylığı sağlanacak. Nakdi sermaye artırımı yapan şirket için artırılan sermayenin bir kısmı kurum kazancından düşülecek. 

Rant geliri: Gayrimenkullerin değer artış kazancı yeniden vergilendirilecek. Şehir rantları vergilendirilecek. 

Belediye vergisine yeni düzen: Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumu sağlanıyor. 

Gelir Vergisi reformu: Meclis'te bekleyen Gelir Vergisi (GV) reformu bu dönem yaşama geçirilecek. 

İthal ürünlerden caydırıcı vergi: İthal ürünlere caydırıcı vergi genişletiliyor. Tasarrufu teşvik etmek için özel amaçlı mekanizmalar geliştirilecek. 

İndirim geliyor: Makine, teçhizat yatırımlarını teşvik için BSMV vergisi istisnası sağlanıyor. Küçük işletmeler başta olmak üzere reel sektöre daha fazla kredi verilmesi için de vergi teşvikleri devreye girecek. 

Torba Yasa'da neler var?

Basit usulde vergilenen yıllık 8 bin liraya kadar olan kazançlarından hesaplanan vergi alınmayacak. Gençlerin kurduğu işletmelerden üç yıl vergi alınmaması, gübre ve yemdeki KDV indirimi torba yasa olarak Meclis'e sunulacak. Vergi düzenlemelerinde öngörülebilirlik ve istikrar gözetilecek. Uluslararası veri gönderim sistemi kurulacak.

Sabah

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.