Çeşme Altınkum Turizm Merkezi’ne mahkemeden kötü haber geldi

Çeşme’de Türk ve yabancı şirketlerin otel yatırımları için bekledikleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 4 Eylül 2013 tarihinde onayladığı İzmir Çeşme Altınkum Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli planları İzmir 1’inci İdare Mahkemesi tarafından "İmar mevzuatına, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu mahallinde yapılan bilirkişi incelemesinde tespit edilen planda hukuka uyarlık bulunmaması" nedeniyle iptal edildi.

Rus milyarder Mihail Prohorov da 8 yıl önce Altınkum'dan 20 milyon dolar karşılığında 175 dönüm arazi almıştı.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.