İpotekli konut kredilerinde hangi risklerle karşılaşırsınız

Peki ipotekli konut kredilerinde borçlular hangi risklerle karşı karşıyadır?

Temerrüt Riski

Kredi riski (geri ödememe-temerrüt riski) ipotekli konut kredisinin borçlu tarafından zamanında geri ödenmemesi durumunda ortaya çıkar. İpotek piyasasında kredi geri ödemelerinin yapılamaması durumunda ülkedeki haciz prosedürüne bağlı olarak ipotekli gayrimenkulün kredi veren kurum tarafından satılarak kalan kredi bakiyesinin tahsil edimesi yoluna gidilmektedir. 
Ülkemizde 6 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5582 sayılı konut finansmanı sistemine ilişkin kanun uyarınca, icra ve iflas kanununun ilgili maddelerinde değişikliğe gidilmiş ve haciz prosedürünün hızlandırılarak gayrimenkulün kısa sürede nakde çevrilmesi konusunda düzenlemelere gidilmiştir.
5582 Sayılı kanun 10/B maddesinde kredi borçlusunun birbirini izleyen en az iki ödemeyi gerçekleştirememesi durumunda, gayrimenkulün kredi veren kurum tarafından satışına imkan sağlamıştır. 

Faiz Riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişime bağlı olarak yaşanabilecek bir risktir. Ancak bu durum daha ziyade değişken faizi seçen kredi borçlularını ilgilendirmektedir.

Kanun gereği, kredi sözleşmesi hangi faiz seviyesi üzerinden yapılmışsa kredi vadesi boyunca o faizin geçerli olacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla kredi borçlusu eğer sabit faiz seçeneğini kullanmışsa, faiz artışı onu olumsuz etkilemeyecektir.
Faizlerin düşmesi  halinde ise bankayla anlaşarak veya başka bankaya borcunu transfer ederek borcunu yeni faiz seviyesi üzerinden yapılandırması mümkündür.

Erken Ödeme Cezası

Kredi borçlusunun kalan borcun hepsini zamanından önce ödeyerek kapatmak istemesi halinde banka borçludan erken ödeme cezası tahsil etmektedir. 

Borcun erken ödenmesinin birçok nedeni olabilir. Mülkün el değiştirmesi, borçlunun toplu paraya sahip olması, faiz oranlarının düşmesinden dolayı borcunu başka bankaya transfer etmek istemesi, mülkün satışı bunlar arasındadır
Kanun erken ödeme cezası miktarını, erken ödeme tutarının yüzde 2'sini geçmeyecek şekilde olabileceğini hükme bağlamıştır.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.