Kira gelir vergisi ödemelerinde yeni düzenleme

Gelir vergisi döneminin gelmesi ile birlikte yaklaşık 2 milyon mülk sahibi kira gelir vergisi ödeyecek. Kira gelir vergisi mükellefi olan kişiler ödeyecekleri tutarı azaltabilecek.

Türkiye içerisinde yaklaşık olarak 2 milyon mülk sahibini ilgilendiren beyanneme dönemi başladı. Takvim Gazetesi’nde yer alan habere göre, mükellefler bazı ev ve işyeri sahipleri ödenecek kira gelir vergisi ödemelerini vergiyi azaltabilecek. Beyanname verecek mükellefler ‘götürü gider’ veya ‘gerçek gider’ yönteminden birisini tercih edecek. Götürü giderde, 4 bin 400 liralık istisna düşülmüş kira gelirinin yüzde 15’i direkt (belgeye ihtiyaç duymadan) kira gelirinden düşülüp kalan tutarın üzerinden vergi hesaplanır. Gerçek gider yönteminde ise, gider belgelerinin toplamına göre vergi hesabı değişir. Belgelerin 5 yıl saklanması gerekiyor.

Kira gelir vergisi ödemeleri için nelere dikkat edilmeli?

 • Kira gelir vergisi ödemeleri için, kiraya verilen konut son 5 yıl içinde satın alındıysa, evin satın alma bedelinin yüzde 5’i,
 • Evini kiraya verip, kendi kirada veya lojmanda (yurt dışında oturanlar dahil) oturanlar, oturdukları evin kira bedelini,
 • Kira geliri elde edilen konut için ödenen aydınlatma, ısıtma, su, asansör, sigorta, onarım, bakım, idame ve idare giderleri; sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
 • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
 • Konut için vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • Amortisman giderleri,
 • Konut ile ilgili ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
 • Belgelenen eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamalarının belli yüzdesi,
 • Bireysel Ödeme Sistemi ile konut sahibinin kendi ödediği prim (SSK, Bağ-Kur ödemeleri) ödemelerinin belli yüzdesi vergiden düşülebiliyor.

Kira gelir vergisi ne kadar düşürülüyor?

Konut kira gelirinde 4 bin 400 liralık istisna düşüldükten sonra gider belgeleri vergi hesabına göre belirleniyor.  Gider tutarı şu şekilde hesaplanıyor: İndirilebilecek gider = İstisna düşülmüş kira geliri x Toplam gider / Toplam kira geliri. Yüzde 15 götürü gidere göre, daha fazla indirilebilir gerçek gideri olan ev sahipleri, gerçek gider yöntemini seçip daha az vergi ödeyebiliyor.

 • 800 lira kazanca kadar yüzde 15,
 • 000 liranın 14.800 lirası için 2.220 lira, fazlası yüzde 20,
 • 000 liranın 34.000 lirası için 6.060 lira, fazlası yüzde 27,
 • 000 liradan fazlasının 80.000 lirası için 18.480 lira, fazlası yüzde 35 oranında vergi hesaplanır.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.