Kira geliri emsalin altında olanlar ne yapmalı?

Emsal Kira Bedeline Neden Gerek Var?

Gelir Vergisi Kanunu'nun  emsal kira bedeli başlıklı 73.maddesi, kimsenin gayrimenkulünü emsalinden daha düşük bir bedelle veya bedelsiz olarak kiraya veremeyeceğini bir karine olarak kabul etmektedir. Bu nedenle kanun mükelleflerin emsal kira bedelinden düşük bir kira geliri beyan edemeyeceklerini hükme bağlamaktadır. Kira geliri olanlar içinde bulunduğumuz mart ayında bu gelirini beyan etmek zorundalar ve de emsal kira bedelinin altında gelir beyan etmemeye dikkat etmeleri gerekiyor.

Kira Geliri Emsalin Altında İse Ne Olacak?

Kira geliri, emsal değerin altında ise ne olacak? Kişi kazanmadığı geliri mi beyan edecek?

Gelir vergisi, kişilerin elde ettikleri gerçek gelirleri üzerinden alınır. Bir başka deyişle, kişilerin gerçek olmayan veya elde etmedikleri gelirleri, gelir vergisine esas alınamaz.

O halde mükellefler, emsal kira bedeline göre beyanda bulunmak zorunda değildir veya bu kişilere emsal kira bedelinden düşük kira geliri beyan ettikleri gerekçesiyle cezalı vergi salınamaz. Ancak bunun için ev sahiplerinin gerçekten elde ettikleri kira gelirlerini, kira sözleşmeleri, kira makbuzları veya kiraların bankadan ödendiği durumda banka dekontları veya posta havale makbuzları ile kanıtlaması istenir. Çünkü vergi cezası ile karşılaşmaları halinde yargı merci önünde bu belgeleri ibraz etmesi istenecektir.

Hangi Hallerde Emsal Kira Bedeli Müssesesi Uygulanmaz?

Kanuna göre dört istisnai halde emsal kira bedeli müessesesi uygulanmaz.

1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazası maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,

2. Binaların mal sahiplerinin anne-baba, büyükanne-büyükbaba), çocuk, torun veya kardeşlerin ikametine tahsis edilmesi,

3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,

 4. Mahalli idareler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kiralamalarda emsal kira bedeli uygulanması gerekmemektedir.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın.
Buraya adınızı yazın