Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk: Okullara 3 yeni dil geliyor

Öğretmen atamaları ile son zamanlarda ülkemizin en çok merak edilen ve takip edilen bakanlık birimi olarak tarihe geçen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeniliklerle gündemde. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir çok uygulamayı pilot olarak devreye sokan MEB, yeni bir akım başlatıyor. Okullara 3 yeni dil ilave edilecek.

İŞTE YENİ DİLLER

Bazı dillerde eğitim ve öğretim yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2923 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi kararınca okullarda Farsça, Korece ve Urduca dillerinin eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca bu söz konusu diller İngilizce, Fransızca, Almanca gibi yabancı dil eğitimlerine ek olarak verilecek. Okullarda okutulacak yeni yabancı dil derslerinin seçmeli olarak okutulacağı tahmin ediliyor.

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

Türkiye’de eğitim; adalet, güvenlik ve sağlık gibi devletin temel işlevlerinden birisi olup devletin denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Eğitim hizmetlerinin sunumunda; Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütü, taşra ve yurtdışı örgütleri önemli görevler üstlenmektedirler. Eğitim hakkı, T.C. Anayasası ile güvence altına alınmış; eğitimin tür ve kademelerini ve işleyişe dönük esasları düzenleyen mevzuatla Türk Eğitim Sistemi bugünkü yapısını kurmuştur.

Türk Milli Eğitim sisteminin; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerlere bağlı, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, ulusal kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilecek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanının yetiştirilmesi amacını gerçekleştirmek için geliştirme ve yenileştirme çalışmaları büyük bir kararlılıkla sürdürülmektedir.

Türk Milli Eğitim sistemi, bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak şekilde, bir bütünlük içinde örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

ÖRGÜN EĞİTİM

Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

Okul Öncesi Eğitimi. Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız ana okulları olarak kurulabildikleri gibi, kız meslek liselerine bağlı uygulama sınıfları ile diğer öğretim kurumlarına bağlı anasınıfları olarak ve değişik bakanlık ve kuruluşlar tarafından, eğitim ya da bakım amaçlı anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı, kreş, yuva, gündüz bakımevi ve çocuk bakım yurtları olarak açılabilmektedir. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 11.314 okul öncesi eğitim kurumunda, 320.038 çocuk eğitim görmüş, 18.921 öğretmen görev yapmıştır.

İlköğretim. İlköğretim, 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim kız ve erkek bütün yurttaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

İlköğretim kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında 35.168 okulda, 10.331.619 öğrenci öğrenim görmüş, 390.275 öğretmen görev yapmıştır.

Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) ve Pansiyonlu İlköğretim Okullarında (PİO) öğrenim gören öğrencilerin her türlü giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. 8 yıllık ilköğretimin başlangıç yılında (1997-1998 öğretim yılı) YİBO ve PİO sayısı 153 iken %252’lik artışla 2002-2003 öğretim yılında 538’e, bu okulların pansiyon kapasiteleri de 192.683’e ulaşmıştır.

Temel Eğitim Projesi I. Faz’ı kapsamında, Türkiye genelinde 2.802 ilköğretim okulunda toplam 3.188 adet tam donanımlı “Bilgi Teknolojisi Sınıfı” oluşturulmuş, bu okullarda öğrenim gören yaklaşık 2.200.000 öğrenciye iletişim ve eğitim teknolojilerinden yararlanma olanağı sağlanmıştır. 3.000 ilköğretim okulu ile devam etmesi planlanan BT sınıfı kurma çalışmaları, bu okullara ek donanım alımları ile başlamıştır. Bilgisayarlı eğitime geçmiş bulunan 2.802 ilköğretim okulu ile birlikte 3.000 ilköğretim okuluna video, tepegöz, televizyon, eğitsel içerikli saydam setleri ve video kasetlerin alımları ve okullara dağıtımları da tamamlanmıştır. Bu 3.000 ilköğretim okuluna kurulacak olan BT sınıflarının altyapısı, ücretsiz internet bağlantısı ile bilgisayar donanım ve eğitim yazılım alımları, Temel Eğitim Projesi’nin II. Faz’ı kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ortaöğretim. Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az 3 yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir ve öğrenciler, istek ve yetenekleri doğrultusunda bu programlardan birine yönelerek yetişme olanağı bulurlar.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Yasası’nın 29. maddesine göre, nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerindeki eğitim binaları, öğretmen, yönetici ve diğer personelden azami derecede yararlanarak kaynak israfını önlemek, ilköğretimi tamamlayan öğrencilere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimden yararlanma olanağını sağlamak amacıyla çok programlı liseler (ÇPL) faaliyete geçirilmiştir. Çok programlı liselerde; hem yükseköğretime, hem de mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Bu programlar, genel ve mesleki-teknik liselerde uygulanan programlardır.

Ortaöğretim; genel ortaöğretim ile mesleki ve teknik ortaöğretim olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Genel ortaöğretim, ilköğretim üzerine en az 3 yıl öğrenim veren ve 15-17 yaş grubu çocukların eğitimini kapsamaktadır.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın.
Buraya adınızı yazın