Pandemi satışlarda küçük metrekarelere ilgiyi artırdı

Temeltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temeltaş: “Konuta yatırım, izole yaşam için bir ihtiyaç haline dönüştü.”

Temeltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temeltaş

Gayrimenkul ve inşaat sektörüne yönelik yatırımlarda, pandeminin etkisiyle küçük metrekarelere yönelik alımların ağırlık kazanmaya başladığını vurgulayan Temeltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temeltaş, “Konutta pandemi etkisinin bir yansıması olarak küçük metrekarelere yönelik talepte bir artış var. Artışta 1+1 ve 2+1 konutlar başı çekiyor. Yatırımcı açısından konut alımı, sadece bir yatırım aracı olarak değil aynı zamanda bir ihtiyaç haline dönüştü. Yatırımcılar, hayatlarını güvence altına almak istiyorlar. Bu nedenle sektörümüze oturum amaçlı yatırımlarda artış yaşanıyor. Konut alımı yaşamın sürekliliği için en önemli kriter olarak görülüyor” dedi.

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe pandeminin etkisiyle mart ayından bu yana ciddi değişimler yaşandığına dikkat çeken Temeltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temeltaş, “Eylül ayında açıklanan veriler gösteriyor ki, satın alımlarda kriterler değişti. Çünkü pandemi ev satın almayı geleceğe yatırım olmaktan ziyade, bir ihtiyaç haline getirdi. İnsanlar konut alarak yaşamlarını garanti altına almak istiyorlar. Bu noktada da küçük metrekare dairelere bir yönelim var. Çünkü ev satın alırken aynı zamanda tasarruf yapmak ön plana çıkıyor. Geniş metrekarelerin fiyatlarındaki artışın yanı sıra enerji maliyetleri ve masraflarındaki artış da 1+1, 2+1 konutlara yönelik yatırımları beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Enerji maliyetleri, en önemli kriter

Oturum amaçlı yapılan yatırımlarda yaşam döngüsünün sürdürülebilir olmasının en önemli kriterlerden biri olduğuna değinen Ahmet Temeltaş, “Büyük metrekarelere sahip dairelerin fiyatlarıyla birlikte, enerji tüketimi ve harcamaları da artıyor. Enerji maliyetlerini düşürmek en önemli kriterlerden biri. Yatırımcı ev alırken bunları da hesap ediyor. Bu nedenle başta 1+1 olmak üzere 2+1 konutların alımlarında bir artış yaşanıyor. Pandemi ile oluşan izole yaşamı, bu maliyetleri düşürerek daha küçük metrekarelere sığdırmaya yönelik bir trend oluştu. Önümüzdeki dönemde bu trende cevap veren konutların satışında bir artış yaşanacağını söyleyebiliriz” dedi.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.