Pendik’ten 85 hektarda dönüşüm başlıyor

Kentsel dönüşüme yönelik imar planları onaylanan Pendik'in Taşlıbayır bölgesinde parselasyon çalışmaları da tamamlanarak askıya çıkarıldı. Böylece Orta ve 

Dumlupınar Mahallelerinde yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı 85 hektarlık alanda dönüşümün önü açıldı. Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in çalışmalarında büyük ağırlık verdiği depreme dayanıklı ve sağlıklı kentleşmenin yolu, Taşlıbayır’da açıldı. Kentsel dönüşüme yönelik İmar Planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28.07.2015 tarihinde onaylanan Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Taşlıbayır bölgesinde parselasyon çalışması tamamlandı. Pendik Belediyesi  tarafından oluşturulan imar parselleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile iki mahallenin muhtarlığında askıya çıkarıldı.

22 Nisan’a kadar askıda

Parselasyon planları, 22 Mart-22 Nisan tarihleri arasında askıda kalacak. Vatandaşlardan bu süre içinde gelecek talepler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek uygun görülen değişiklikler yapılacak.  Ardından Tapu Kadastro ve Sicil müdürlüklerinde tescil işlemi gerçekleşecek.  Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından bölge yapılaşmaya açılacak.

Sağlıklı ve yaşanır bir çevre

Eskimiş yapı dokusunun yanında çıkmaz sokakları, çarpık yerleşimi, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği ile eğitim donatı alanlarından yoksun bir yerleşim olan bölgeye binaların depreme dayanıklı hale gelecek şekilde yıkılıp yeniden yapılması yanında, çevresinin de sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel gelişme sağlanması amaçlanıyor. Ulaşım ve trafik sorununun çözümüne yönelik yeni yol güzergâhları ve kavşaklar oluşturulurken, ana ulaşım aksları arazi topoğrafyası ve trafik talepleri göz önünde bulundurularak belirlendi ve yol en kesitleri genişletilerek ara yollar kapatıldı.  Zemin katın otopark yapılması durumunda "Otopark+6 kat" olacak şekilde yapı yapılabilecek.   Böylece, yeni planlarla binaların otopark sorunun çözümünde önemli bir fırsat sağlanmış oldu.  Ayrıca plan bölgesi içerisinde eksik olan donatı alanları tespit edilerek yaşanabilir bir çevre için donatı alanları artırıldı.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın.
Buraya adınızı yazın