Quasar gökdelenlerinin imar planı iptal edildi

Bölgede yapılan inşaatta yeşil alanların kaldırılması ve inşaat oranının yüzde 65 oranında arttırılması nedeniyle projenin imar planları İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararda ayrıca bilirkişi raporu da yer aldı. Raporda “2003’ten beri plan değişiklikleri yapılıyor. Plan değişikliklerinde yeşil alan fonksiyonunun kaldırıldığı anlaşılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.