Bu süreci bütüncül uygulamalar şeklinde yönetmeliyiz

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum kentsel dönüşüm hakkında bilgi vererek, Emlak Konut projelerini anlattı. 

Kentsel dönüşüm yasalarla birlikte hız kazandı, bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması amacıyla özellikle 6306 sayılı yasada pek çok düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerle birlikte getirilen bir takım vergi ve harç muafiyetleri; kentsel dönüşüm çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yüklenici üzerindeki maliyeti önemli ölçüde azalmakta ve dönüşümün kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Yasayla getirilen kolaylıkların yanı sıra; yürütülen dönüşüm projeleri ile vatandaşlarımız, yaşam kalitesi yüksek, günün koşullarına uygun, sağlıklı, sosyal, afetlere karşı dayanıklı, tüm alt yapı imkânlarına sahip konutlara sahip olmaktadırlar. Bugün şehirlerimizin en büyük eksikliğinin donatı alan yetersizliği olduğunu da unutmamalıyız. Kentsel dönüşüm ile fiziki anlamda yapılarımızı yenilerken mekanın da iyileşmesi adına bu süreci parçacıl yerine ilave donatı alanlarının ayrılabildiği bütüncül uygulamalar şeklinde yönetmeliyiz.

Emlak Konut olarak Türkiye’nin kentsel dönüşümüne yaptığınız katkıları ve bu konudaki hedeflerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

Sürdürülebilir şehirleri ortaya çıkaran anlayış, her zaman planlamaya özellikle de deprem riski taşıyan kentlerin planlanmasına büyük önem vermektedir. Yapılaşma ilkeleri, 30-40 yıl sonrasının hesaplarını yaparak Planlamaya ve insana dair birtakım ilkeleri dikkate almaktadır. Bu açıdan kentsel dönüşüm süreci, ülkemiz açısından ve şehirlerimiz açısından çok önemli bir süreçtir. O nedenle bu süreci parçacıl ve yoğunluk artışı yapılmadan bütüncül olarak ele alacak uzun vadeli master planlar ile yönetmemiz ve alt ölçekte ise yöresel kimliği ve özgün değerleri öne çıkaran, şehirlerimizin kimliğini canlandıran kentsel tasarım projeleri ile desteklemeliyiz.

Kentsel dönüşüme hem doğrudan hem dolaylı projeler yaparak katkı sağlıyor, Doğrudan yaptığımız projelerde hak sahipleri için de yerinde konutlar inşa ediyoruz. Dolaylı olarak da depreme dayanıklı altyapısı olan konutlar üretmeye çalışıyoruz. Dönüşüm bir süreç, bu süreci 10 yıl gibi bir periyotta yıllara sâri olarak, planla, inşaat yapım programları ve finansmanı ile birlikte kurgulandığı zaman sürdürülebilirlik sağlarız. Örneğin 10 bin konutun dönüşümünü bir anda başladığımız zaman, bu işin finans ölçekli planlamasını da doğru yapmak gerekiyor.

Şirketin yeni kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ülkemizde 2012 yılında çıkartılan 6306 sayılı Kanun ile birlikte ilk ‘riskli alan’ ilan edilen mahallelerden biri olan İstanbul, Esenler Havaalanı Mahallesi’nde; devlet kurumu disiplini ve özel sektör anlayışı ile bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Şirket olarak daha çok parçacıl projeler yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaremiz ve Belediyelerimiz işbirliğinde mahalle ölçeğinde dönüşüm projeleri gerçekleştirdik.

Halen, Ankara-Çankaya / Mühye Gecekondu Önleme Bölgesinde, İstanbul-Başakşehir / Ziya Gökalp Mahallesinde ve Kocaeli-Gebze / Kirazpınar Mahallesinde belirlenen hak sahiplerine yaşam kalitesi yüksek konutların yapımı devam etmektedir. Emlak Konut olarak planlı şehirleşmeye yönelik projelere katkılar sağlamaya devam edeceğiz.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.