Beyoğlu imar planları askıya çıkıyor

Beyoğlu ilçesi sınırlarında, Örnektepe ve Sütlüce Mahalleleri 3256, 3258, 3259, 3260 ve 3751 Ada Riskli Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına İlişkin Askı İlanı ilişkin süreç bugün itibariyle başlarken, 30 gün süreyle 4 Ocak 2016 tarihine kadar askıda kalacağı kaydedildi

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

İlimiz, Beyoğlu İlçesi, Örnektepe ve Sütlüce Mahalleleri, 24/09/2012 tarih ve 2012/3786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen riskli alana ilişkin hazırlanan -2- paftalık 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca re’sen 17/11/2015 tarihinde 4127,1 plan işlem numarası ile onaylanmıştır. 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 04/12/2015-04/01/2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.