Borçlara af geldi

Vatandaşın 300 milyar liraya varan borcuna yeniden yapılandırma imkanı getiren düzenleme Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenlemeyle devletin 32 yıllık birikmiş alacağı yeniden yapılandırılacak. Vergi, sigorta prim borcu, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş (HGS, OGS) ücreti idari para cezaları, öğrenim kredisi ve belediyelerin alacakları buna dahil. Düzenleme, 1984'ten beri olan tüm cezaları kapsıyor.

Yapılandırmalar, 30 Haziran da dahil, bu tarihten önceki dönemi kapsayacak. Kesinleşmiş alacakların asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine enflasyon esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksidi kapsam dışı kalacak. Daha önceki MTV borçlarını yasayla taksite bağlayanlara fenni muayene izni verilecek.

Davalardan vazgeçilecek Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri gerekecek. 2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin Emlak Vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükellefler, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine enflasyona göre hesaplanacak tutarı öderse, bu vergiye ilişkin faiz ve cezanın tamamı istenmeyecek.

İŞTE MERAK EDİLENLER

 Düzenleme 30 Haziran 2016'ya kadar olan borçları kapsayacak. 
Başvurular Ekim sonuna kadar vergi ve SGK dairelerine yapılacak. 
Vergi borcu Kasım, sigorta prim borçları da Aralık ayından itibaren ödenecek. 
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti dahil değil. 
İndirimle belirlenen yeni borç 6, 9,12,18 taksit halinde 36 ayda ödenebilecek. 
Borç peşin ödenirse ceza ve faizin yüzde 75'i, taksitle ödenirse yüzde 45'i kadar indirim olacak. 
İtilaflı vergi ve sigorta borçları yeniden yapılandırılacak. 
Vatandaş matrah artırımı ile çok küçük tutarlarda vergi ödeyerek kaçakçılıktan kurtulabilecek. 
Böylece geçmişe dönük 5 yıllık vergi incelemesinden kurtulacaklar. 
Taksitleri bir takvim yılında 2 ya da daha fazla aksatan hakkını kaybedecek. 
Vergi ve prim borçlarının, anaparasında indirim yapılmayacak. 
Borçlara uygulanan gecikme zammı silinecek ve enflasyon kadar fark eklenecek. 
2014'teki aftan yararlananlar çıkan bu yasadan yararlanabilecek. 
Borçlarla ilgili hacizler ödeme yapıldıkça kaldırılacak. 
31 Aralık 2011 öncesine ait 50 liranın altındaki alacakların tahsilinden de vazgeçilecek. 
100 lira borç için örnek 100 TL tutarında vergi ve 70 TL gecikme faizi olarak düşünüldüğünde 170 TL tutarında alacağı takip edilen bir vatandaşın, yeniden yapılandırmaya başvurduğu takdirde 70 TL'lik gecikme faizi yeni düzenleme ile yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmeyen dönemlerinde gerçekleşmiş olan enflasyon oranı kullanılacak. Bu sayede 70 TL tutarındaki gecikme zammı 40 TL'ye kadar düşecek. Peşin ödemede ise yüzde 50'lik kısmı alınmayacak yani 40 TL'lik gecikme zammı 20 TL olarak uygulanacak ve 170 TL'lik borç 120 TL'ye gerileyecek. 

Yastıkaltı ekonomiye kazandırılacak

Yurtdışındaki varlıkların yanı sıra yurtiçindeki varlıklar için de barış yapılacak. Özellikle yastıkaltı varlık bu düzenleme ile ekonomiye kazandırılacak. Türkiye'de bulunan ancak kayıtlarda yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Aralık 2016'ya kadar kayda geçirenler vergi ödemek zorunda kalmayacak. 
İncelemeye dahil olamayacak.

 'Yeni sayfa açacağız' '

Başbakan Binali Yıldırım yeni af düzenlemesiyle ilgili şunları söyledi: "Vergi ve prim borçlarını 36 aya kadar taksitlendiriyoruz. Vergiyle ilgili dava ortadan kalkıyor. Bütün dosyalarda el sıkışıp uzlaşacağız. Oturacaksınız maliye ile uzlaşacaksınız. Yeni bir sayfa açacaksınız. Birikmiş vergi cezalarının tamamını kaldırıyoruz. Matrah artırımı getiriyoruz. Geçmişe sünger çekiyoruz. İşletme kayıtlarını düzeltme imkanı tanıyoruz."
 İşletme kayıtlarıyla ilgili düzenlemeye özellikle dikkat çeken Binali Yıldırım, "Kasa fazlası eksiği hesap kitap tutmuyorsa stoktan gelen farkla hepsini hallediyoruz. Gizli saklı bir şey yok. Helalleşeceğiz. Ondan sonra aynı işe devam yok. Tamam rm? Tamam anlaştık" dedi. Desteklerle ilgili de bilgi veren Yıldırım, "Konfeksiyon işi değil terzi işi destekler geliyor. İhtiyacı olana, yapılan işe göre destek geliyor" diye konuştu.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.