Bakırköy’de esnaf Demirciler Çarşısı’nı terk ediyor

Bakırköy’ün tarihi Demirciler Çarşısı, 2. derece korunması gereken eser olarak tescil edilince çivi dahi çakılması yasaklandı. Esnaf da yavaş yavaş Çarşı’yı terk etmeye başladı.

Bakırköy’ün ‘köy’ olduğu dönemde kurulan Demirciler Çarşısı, korunması gereken eser olarak tescil edilince çivi çakılamaz hale geldi ve onarım yapılamadığı için yıpranarak harabeye döndü. Yıllardır çarşıda olan esnaf da Çarşı’yı terk etmeye başladı.

Bakırköy’ün yüzyılı aşkın tarihi geçmişe sahip, Demirciler ve Balıkçılar Çarşısı, geçtiğimiz yıl Anıtlar Kurulu tarafından 2. derece SİT alanı ilan edildi. Çarşıdaki binalar da korunması gereken eser olarak tescil edilince, Anıtlar Kurulu’ndan onay almadan onarım yapmak imkansız hale geldi. Çarşının SİT alanı ilan edildiği dönemde restorasyon, restitüsyon projelerinin gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Geçen süreçte çarşının restorasyonu için tek bir çivi dahi çakılmamış olması yüzyıllık çarşının bakımsızlıktan harabeye dönmesine neden oldu. Esnaf da bakımsız ve harabe dükkanları terk etmeye başladı.

Bakırköy Demirciler Çarşısı

Çarşının bulunduğu arazi, Bakırköy Aya Yorgi Rum Kilisesi Vakfı’na ait. 2011 yılında Azınlık Vakıfları’nın Mallarının İadesi düzenlemesinin ardından, Demirciler Çarşısı’nın bulunduğu alan da Aya Yorgi Rum Kilisesi Vakfı adına tescil edildi.

Anıtlar Kurulu’nun, Demirciler Çarşısı’nı 2. derece SİT alanı ve binaları da korunması gereken eser olarak tescil etme kararının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, bölgenin onarımı için herhangi bir proje ortaya konulmadı.

İstanbul Gazetesi

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.