Dev arsa 22.8 milyon TL’ye satılacak

İstanbul Defterdarlığı İstanbul Çatalca'daki arsalarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından satışa çıkan 2 arsanın toplam bedeli 22 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.

1702 ada ve 1685 adada yer alan arsalardan 1685 adada kayıtlı olan arsa 9 bin metrekare ve 1702 adada yer alan arsanın yüzölçümü 19 bin 500 metrekare olarak belirlendi. Arsalar 20 Ekim 2016 tarihinde ihaleye çıkacak.

İhaleye katılacaklar için duyuru

– Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini
– Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
– Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu veya banka teminat mektubuyla, ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekiyor.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.