“Enerjinin Değerini Bilen Şehirler Kurabiliriz”

Dünya Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Yeşil Rapido 2.Yeşil Binalar ve Ötesi Konferansı, ülkemizde yaşanan kentsel dönüşüm sürecinin tüm paydaşlarını bir araya getirerek, akılcı ve paylaşımcı çözümleri tartışmak üzere bugün İstanbul’da toplanıyor. Yeşil Yapılaşmada Kentsel Dönüşüm Fırsatı konusunun masaya yatırılacağı konferans, Sütlüce’deki Lazzoni Hotel’de gerçekleştiriliyor.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye’nin lider ve vizyoner yeşil bina danışmanlık şirketi Altensis’in kurucu ortağı Emre Ilıcalı, kentsel dönüşümün sadece afetlere dayanıklı şehirler kurmak adına değil, enerjinin değerini bilen yeni şehirler kurmak için de güçlü ve iyi bir fırsat oluşturacağını söyledi. Konuşmasında kentsel dönüşüm ve yeşil bina ilişkisini aktaracak olan Emre Ilıcalı, “Yılda 3 milyar dolar enerji tasarrufu yapan bir şehri ortaya çıkarmak için, enerjinin değerini bilen, çevre dostu yapıları destekleyen bir çevreci şehircilik anlayışını ortaya koymalıyız” dedi.

Amaç Hayat Kalitesini Artırmak İse Enerji Verimliliği Kaçınılmaz

Kentleşme anlayışının temelinde, insanların hayat kalitesini artırmanın yattığını belirten Emre Ilıcalı konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

“Nüfusun hızla artışı ile birlikte yoğun kentleşme sonucu alan problemleri giderek artacaktır. Arazi kullanımı, taşıt kullanımı ve enerji ihtiyacını karşılamak için fosil yakıtların kullanılması hava kirliliğine yol açmaktadır. Yollar, evler, iş yerleri, alışveriş yerleri, kamusal alanlardan oluşan kentsel alanların karakteri o çevreyi olduğu kadar bölgede yaşayan insanların hayat kalitesini de etkilemektedir.

Türkiye’de de kentsel dönüşüm projelerinin hız kazandığı günümüzde depreme dayanıklı yapılaşmanın yanında daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına sahip, enerji verimliliğini ön planda tutan, ekoloji ve habitatı koruyan, çevreye yaptığı olumsuz etkilerin en aza indiği mahalle ve kentsel alanların tasarlanıp yapılması da büyük önem taşımaktadır. Zira yeni oluşacak bu kentlerde insanlar belki yüzlerce yıl yaşayacaktır.

İşte Kentsel Dönüşüm İçin Ek Finansman Yöntemi

Ayrıca ekonomik olarak, yeşil dönüşümün getireceği fayda hesaplandığında, sadece enerji verimliliğine yönelik yapılacak çalışmalar sonucunda, kentsel dönüşüm kapsamında tüm binaların uluslararası standartlarda enerji verimli olması durumunda senede 3 milyar dolarlık enerji tasarrufu elde edilebilir. Bu da Türkiye’nin yıllık cari açığının yaklaşık % 10’u civarında olup, kentsel dönüşüm süreci için bir ek finansman niteliğindedir. Ayrıca buna ek olarak yeşil bina ve kentlerde artan insan yaşam kalitesi ile ortaya çıkacak verimlilik ve üretkenlik hesaplandığında, yeşil dönüşümün önemi daha da iyi anlaşılacaktır.”

Makro Ölçekli Kentsel Dönüşümlere Çözüm Üretiyoruz

Altensis Kurucu Ortağı Emre Ilıcalı, Türkiye’de çevre dostu projelerde alan olarak yaklaşık yüzde 70’lik payla lider olan Altensis’in Yeşil Binalar ve Yerleşkeler konusunda Türkiye’nin en tecrübeli ekibi olduğunu belirtti. Ilıcalı, bu süreçte zaman kazanmak adına, konuları geniş kapsamda inceleyen, uluslararası standartları ve iyi uygulama örneklerini içeren uluslararası değerlendirme ve denetleme sistemlerini kullanarak özellikle Makro ölçekli kentsel dönüşüm projelerinde çözümler üretebildiklerine işaret etti.

Emre Ilıcalı, “Bu kapsamda yeni geliştirilecek veya dönüştürülecek mahalle ya da kentsel alan süreci ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ile ele alınmaktadır. Yeni binaların yapısal olarak iyileştirilmesine ek olarak içinde yaşayanların ve kullananların sağlığı ve konforu, sosyal donatılar, kamu kuruluşları ve eğitim birimleri ile bağlantıları ve yeşil alanların arttırılması ve varolanların korunması gibi o bölgenin yapısal ve ekolojik olarak kalkınmasına yönelik strateji ve yöntemler uygulanması önerilmektedir. Ülkemizde de özellikle son yıllarda ivmelenen kentsel dönüşüm ve planlama kapsamında daha yaşanabilir alanlar ve kentler ortaya çıkarmak adına ilk aşamada öncelikli olarak geliştirilmiş ve belli bir aşamaya getirilmiş bu sistemlerden yararlanılabilir. Orta ve uzun vadede ise kendi ülkemize özel geliştirilebilecek, yetkin kurumlar tarafından objektif olarak denetleyebilecek sistemler oluşturulması faydalı olacaktır” diye konuştu.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.