Gayrimenkulde ipotekle ilgili bilmeniz gerekenler

İpotek Nedir, Nasıl Düzenlenir?

İpotek, kredi borcunun ödemesini garanti altına almak için belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesidir. Kredi borcu olan biri borcunu ödemediği durumlarda alacaklı olan taraf ipotek konulan gayrimenkulü satarak, alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. Resmi senet olarak gösterilen ipotek akdi, Tapu Sicil Müdürlüğü’nce resmen düzenlenerek gerçekleşir 

Var olan ve ileride ortaya çıkabilecek herhangi bir nedenden doğabilecek alacağı korumak için mülk üzerine ipotek uygulanabilir.

İpotek Ne Zaman Silinir?

Söz konusu alacak sağlandığında ipotek tapu kaydından silinir, sonlandırılır. Teknik adı ile fek edilmiş olur.

Ödenen Borca Rağmen İpotek Silinmezse Ne Yapılmalı?

Alacağın ödenmesine rağmen ipotek kaldırılmamışsa mülkün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulup ipotek fek edilir.

Bir mülk, eğer alıcı kabul ederse, üzerindeki ipotekle birlikte de satılabilir. Bu nedenle mülk alırken üzerinde ipotek veya başka bir kısıtlayıcı unsur olup olmadığına dikkat etmek gerekir.

FBK Ne Anlama Gelir?

İpotek işlemlerinde görülen FBK tanımı Fekki Bildirilinceye Kadar anlamına gelir. Yani alacaklının borcun tamamını aldığını bildirmesi durumunda, bu kaydın ipotek sicilinden kaldırılacağını belirtir.

İpotekte Garame Anlaşması Nedir?

Birden çok ipotek alacaklısı aralarında anlaşarak, taşınmazın paraya çevrilmesi halinde üst derecedeki ipoteğin öncelikli olması hakkını kaldırabilirler.

Yapılan bu anlaşmaya Garame Anlaşması denir. Bu ipotekte alacaklılar, alacak miktarlarının oranına göre satıştan elde edilen gelirden bedel alırlar.

İpotekte Öncelik Hakkı Kimindir?

İpotekler tapu kütüğüne belli derecelerde tescil edilirler. İpotekte öncelik hakkı, tescil tarihine değil, ipoteğin bulunduğu dereceye bağlıdır.

Kefalet İpoteğinin Farkı Nedir?

Borcu alan kişi, kendi mülkünü ipotek gösterebileceği gibi bir başkasının gayrimenkulünü de onun rızası ile ipotek edebilir. Bu durumda yapılan ipotek işlemine kefalet ipoteği denir.

Müşterek İpotek Nedir?

Birden çok taşınmazın aynı borç için ipotek edilmesi mümkündür ve bu işlem müşterek ipotek olarak tanımlanır.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.