Gelir vergisi beyanname dönemi 1 Nisan’da sona eriyor

2018 yılında sahip oldukları gayrimenkulleri de kiraya verenler veya elden çıkartanların yıllık gelir vergisi beyanname süresi 1 Nisan Pazartesi tarihine kadar uzatıldı.

2018 yılında sahip oldukları gayrimenkulleri de kiraya verenler veya elden çıkartanların yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili uyarılarda bulundu. 2018 yılında sahip oldukları gayrimenkulleri de kiraya verenler veya elden çıkartanların yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Hesaplanan gelir vergisi ilk taksit ise damga vergisi ile birlikte bu tarihte ödenecek.

Gelir vergisi beyanname işlemleri internet üzerinden yapılabilecek

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Gayrimenkul sahipleri 2018 yılında hem elden çıkarttıkları hem de kira getirisi elde ettikleri taşınmazlar için vergi mükellefi olabiliyorlar. İktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde gayrimenkullerini elden çıkartanlar değer artışı kazancı yönü ile mükellefi kabul ediliyor. Bu kazançta 2018 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 12 bin TL. Kira gelirlerinde ise tahsil edilebilen kira gelirleri üzerinden meskenlerde 4 bin 400 TL, İşyeri kira gelirlerinde ise üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan 34 bin TL’yi aşanların beyanname vermeleri gerekiyor. Gelir vergisi beyanname işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolaylıkla verilebiliyor” açıklamasında bulundu.

‘’Gelir Vergisi Kanunu içerisinde yer alan giderler indirilebilir’’

Kira geliri elde edenler için birçok gider kaleminin gelirlerden düşülebileceğini belirten Özelmacıklı “Götürü giderde, belge aranmaksızın istisna düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde  15’i indirilebiliyor. Gerçek giderde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu içerisinde belirtilen giderler indirilebiliyor. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekiyor. Örneğin sahibi bulundukları konutları kiraya verenler, gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler. Bunun dışında idare ve sigorta giderleri, faiz giderleri, ödenen vergi ve harçlar, belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik masraflar, gayrimenkul için yapılan onarım, bakım ve idame giderleri gibi birçok gider belli oranlarda düşülebiliyor. Ayrıca yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden düşülebilen eğitim, sağlık, sponsorluk, bağış ve yardımlar gibi birçok da indirim söz konusu olabiliyor” açıklamasını yaptı.

 

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.