Meralar imara açıldı


Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre 31 Temmuz 1998 tarihinde yayınlanan Mera Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin 5’inci fıkrasına yeni bir bent eklenerek meralar yapılaşmaya resmen açılmış oldu.

Değişikliğe göre, durumu ve sınıfı çok iyi veya iyi olan mera, yaylak ve kışlaklarda tahsis amacı değişikliği yapılamadığı gerekçesi ile bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesinden önce, 1/5000 ölçekli haritası ile Mera Komisyonuna başvuruda bulunnarak uygun görüş alınacak.

Tahsis amacının valilik tarafından değiştirilmesinden sonra ise 20 yıllık ot gelirinin yatırılması halinde iki yıllık süre zarfında kesinleşmiş uygulama imar planı komisyona sunulacak. Bu süreçte söz konusu imar planlarının komisyona sunulmaması halinde ise tahsis amacı değişikliği iptal edilecek.
 

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.