Gayrimenkul vergi ve harçlarında yeni dönem

2019 yılı ile birlikte vergi ve harç oranları yeniden belirlendi. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan karar 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe kondu.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan karar ile birlikte 2019 yılındaki vergi ve harç oranları yeniden belirlendi. Bazı vergi ve harçlar Hazine Bakanlığı’nın 2019 yılı için belirlemiş olduğu 23,73 oranı üzerinden yeniden hesaplandı. Konuya ilişkin olarak alınan kararlar 1 Ocak tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. Anadolu Ajansı’ndan edinilen bilgilere göre, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine ,gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250 bin 125 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 5 bin 760 lira olarak dikkate alınacak.

Çevre ve temizlik vergisi için yeni dönem

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre ise konutlara ait çevre ve temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanarak vatandaşlardan tahsil edilecek. İş yeri ya da konut olarak kullanılan binalar için belirlenen vergi tutarları büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak belirlendi.

Mesken kira gelirleri vergisi için istisna tutarı

Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre, mesken kira gelirleri vergisi için uygulanan istisna tutarı, 5 bin 400 lira, işveren tarafından iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 lira oldu. Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 200 lira, ikinci derece engelliler için 650 lira, üçüncü derece engelliler için 290 lira olarak belirlendi.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 9 bin lira, diğer yerlerde 6 bin lira olarak tespit edildi. Gayrimenkulde vergi ve harç oranlarının yanı sıra gelir vergi dahilindeki tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 18 bin liraya kadar yüzde 15, 40 bin liranın 18 bin lirası için 2 bin 700 lira, fazlası için yüzde 20, 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira, fazlası için yüzde 27, 98 bin liradan fazlasının 98 bin lirası için 22 bin 760 lira, fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın.
Buraya adınızı yazın