Ruhsat verilen yapılan sayısı artıyor

TÜİK tarafından açıklanan Yapı İzin İstatistikleri raporuna göre 2015 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 20,6, yüzölçümü yüzde 24,8, değeri yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 23,6 oranında azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2015 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 132,3 milyon m2 iken; bunun 72,3 milyon m2’si konut, 34,4 milyon m2’si konut dışı ve 25,6 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 94,5 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 12,0 milyon m2 ile ofis (işyeri) binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 110,0 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 20,2 milyon m2 ile devlet sektörü ve 2,1 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 629 bin 544 dairenin 574 bin 478’i özel sektör, 45 bin 611’i devlet sektörü ve 9 bin 455’i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İllere göre 28,2 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 11,2 milyon m2 ile Ankara, 5,4 milyon m2 ile Konya illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Hakkari ve Şırnak oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 143 bin 826 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 45 bin 96 adet ile Ankara ve 27 bin 599 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Muş ve Şırnak oldu.

Yapıların yüzölçümü yüzde 11,5 azaldı

2015 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 19,5, yüzölçümü yüzde 11,5, değeri yüzde 5,1, daire sayısı yüzde 9,9 oranında azaldı. 

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2015 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 100,2 milyon m2 iken; bunun 59,5 milyon m2’si konut, 24,2 milyon m2’si konut dışı ve 16,5 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 74,1 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 11,8 milyon m2 ile ofis (işyeri) binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 89,0 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 8,5 milyon m2 ile devlet sektörü ve 2,7 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 516 bin 701 dairenin 481 bin 112’si özel sektör, 23 bin 336’sı devlet sektörü ve 12 bin 253’ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İllere göre 18,0 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 10,8 milyon m2 ile Ankara, 5,9 milyon m2 ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Hakkari ve Tunceli oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 107 bin 279 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 47 bin 412 adet ile Ankara ve 34 bin 709 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Muş ve Hakkari oldu. 

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.