Şehit ailelerine faizsiz konut kredisi!

Bugüne kadar milyonlarca dar ve orta gelirli aileyi ev sahibi yapan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi önce emeklilere uygun fiyatla konut kampanyası başlatmıştı. Ardından da şehit ailelerine özel uygulama için çalışma yapıldı. Sonunda İdare şehit ailelerine faizsiz konut kredisi desteğini hayata geçirdi. Faizsiz destek Toplu Konut Fonu’ndan verilecek.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI
Toplu konut İdaresi tarafından şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

İŞTE ŞARTLAR
Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahipliği belgesi verilen, ancak anılan Kurumca aylık bağlanamayan kişilere faizsiz olarak kullandırılacak olan kredi tutarının geri ödemesi, Kurumca aylık bağlanma şartı aranmaksızın esas alınan en düşük maluliyet derecesinin karşılığı olan aylığın 1/4’ü oranına denk gelen tutar, başlangıç taksiti olarak kabul edilecek.

Taksit tutarı da her altı aylık dönemin başında (Ocak-Temmuz) bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaşlarında yapılan artış oranı dikkate alınarak kredi kullanma tarihine bakılmaksızın, İdarece her dönem için yeniden hesaplanacak ve krediyi kullananlar tarafından aylık olarak borç bitinceye kadar bankaya yatırılacak.

1986’DA BAŞLADI

Söz konusu krediden 1986 ile 2011 arasında toplam 14 bin 255 kişi yararlandı. Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2017 yılı için 102 milyon TL olarak belirlendi. Yine 1986 ile 2011 arasındaki dönemde toplamda 207 milyon 085 bin 136 TL kredi kullanıldı.

206 yılında ise kullandırılan toplam kredi miktarı 118 milyon 337 bin TL oldu. Sadece Ocak ayında 115 kişi kredi kullanırken, miktar 11 milyon 622 bin TL olarak kaydedildi.

NEREDEN İSTERSENİZ EV

Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekiyor.

Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkün.

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılıyor. Kredinin miktarı 2017 yılı için 102 milyon TL olarak belirlendi.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4 ‘ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin yüzde 1’i oranında masraf alınır.

Krediden bu yıl sonuna kadar 19 bin 355 kişinin faydalanması bekleniyor. Kullanılan kredi miktarının ise 1986 ile 2017 arasını içeren toplam 31 yılda 625 milyon 683 bin TL olması öngörülüyor.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.