Sinpaş GYO ile Sinpaş Yapı birleşti

0

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Sinpaş Yapı ile birleşme kararı aldıklarını KAP’a bildirdi.

Sinpaş GYO, Sinpaş Yapı ile birleşme kararı aldıklarını KAP’a bildirdi. Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nin tam bölünme suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümü Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devredildi. Sinpaş GYO yönetim kurulunun 08 Ekim 2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Sinpaş Yapı’nın “Tam Bölünme”si suretiyle, sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerin Sinpaş GYO tarafından 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı’dan devralınmasına karar verildi.

Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Sinpaş GYO’nun sermayesinin 520 milyon 246 bin 683 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Sinpaş GYO’nun halihazırda sahip olduğu 3 milyon 960 bin TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı’ya ait olup devralma neticesinde Sinpaş GYO’nun sahip olacağı 231 milyon 402 bin 178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli payların) itfa edilerek Sinpaş GYO sermayesinin 600 milyon TL’den 884 milyon 884 bin 505 TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik yaptığı açıklamada “Grubumuzun Sinpaş markalı iki şirketi olan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.’nin Sinpaş GYO bünyesinde birleştirilmesine, birleşme için SPK’ya başvurulmasına karar verilmiştir. Bu kararımızın ardından borsada hisselerimize yatırım yapan ortaklarımızın kârlı çıkmasını da hedefliyoruz. Bu birleşmenin sektörümüze, hissedarlarımıza, ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde: 

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sinpaş GYO) yönetim kurulunun 08.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

  1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nin (Sinpaş Yapı) “Tam Bölünme”si suretiyle, Sinpaş Yapı’nın sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerden detaylı dökümü ve 30.06.2017 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri Ek/1’de gösterilenlerin Sinpaş GYO tarafından 30.06.2017 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı’dan devralınmasına,
  2. Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Sinpaş GYO’nun sermayesinin 520.246.683 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Sinpaş GYO’nun halihazırda sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı’ya ait olup devralma neticesinde Sinpaş GYO’nun sahip olacağı 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli payların) itfa edilerek Sinpaş GYO sermayesinin 600.000.000 TL’den 884.884.505 TL’ye yükseltilmesine,
  3. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden 520.246.683 TL nominal tutarlı payların Sinpaş Yapı’daki eksilen 53.561.215 TL nominal değerli payları karşılığında ve her 1 TL nominal değerli Sinpaş Yapı payı için 9,71312326 TL nominal değerli Sinpaş GYO payı olmak üzere, Sinpaş Yapı’nın pay sahiplerine aşağıda belirtildiği şekilde verilmesine;

4.Bu amaçla Sinpaş GYO’nun esas sözleşmesinde gereken değişikliklerin yapılmasına,

5. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı’nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Sinpaş GYO’nun müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

6.Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

karar verilmiştir.

 

 

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın.
Buraya adınızı yazın