Üsküdar Belediyesi bu arsalarını satıyor

Üsküdar Belediye Başkanlığı, Üsküdar Çengelköy ve Kandilli’deki arsalarını 25 Mayıs’ta satışa çıkarıyor. İhale belediyenin encümen salonunda 25 Mayıs Perşembe günü saat 10.00 itibariyle yapılacak. Taşınmaz mal satış şartnamesine ise Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ulaşılabilecek ve 500 TL ücret karşılığında satın alınabilicek.

Taşınmazın satış ihalesine teklif vereceklerin; ihale zarflarını gerekli belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak, 25 Mayıs Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekiyor. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmiyor.
 

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.