​Elektrik abonelerine üzücü haber!

Elektrik abonelerinin, elektrik dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen korunmasını sağlamak amacıyla getirilen, kayıp-kaçak oranı düşük olan bölgelerden, yüksek olan bölgelere para aktarılmasını öngören “fiyat eşitleme mekanizması” uygulanması 2020 sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanmasına ilişkin süre de aynı tarihe kadar uzatıldı. Karar kapsamında, elektrik piyasasında ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşvik sağlanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2020 tarihine kadar, genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediye ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanmasına ilişkin süre de 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldı.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.