Çimento İhracatında Yüzde 46’lık Bir Artış Gerçekleşti

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında ÇEİS tarafından Deloitte Türkiye’ye hazırlatılan “Geçmişten Geleceğe Emin Adımlarla: Türk Çimento Sektörü’nün Gelişimi ve Stratejik Öneriler Raporu” paylaşıldı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ortak basın toplantısında sektöre ilişkin güncel verilerin açıklandı. Toplantıda Türk çimento sektörü mevcut durum analizi ve gelecek stratejileri de aktarıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Türk Çimento Sektörü olarak 2018 yılında yıllık yaklaşık 71 milyon ton klinker ve 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik. % 76’sı yerli, % 24’ü yabancı sermayeli yatırımcılardan oluşan sektörümüz, üretimde Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. 2018 verilerine göre yaklaşık 19 bin kişiye sağladığı doğrudan istihdam ve 614 milyon dolar ihracat geliriyle Türk Çimento Sektörü, gayri safi milli hasılada önemli bir paya sahiptir. Sağladığı işgücü ve ekonomiye katkısının yanı sıra sektörde dikkat çeken bir diğer konu ise ihracattır” dedi.

Çimento sektöründen kamu bütçesinde 3,7 milyar TL katkı

Özdemir, “2019 yılının ilk 6 ayında çimento ihracatımız %38 artarak 5,3 milyon ton, klinker ihracatımız %116 artarak 6 milyon ton olarak gerçekleşti. Şu ana kadar en çok ihracat yapılan ülkeleri; ABD, Gana ve İsrail olarak sıralayabiliriz. Sektörümüzün toplam ihracatı bu dönem için %46 artışla 444 milyon dolar olmuştur” şeklinde konuştu. Konut sektörüyle de ilgili açıklamalarda bulunan Özdemir, “2019 yılının ilk 5 aylık verilerine göre ülkemizde konut satışı %20 azalarak yaklaşık 423 bin olarak gerçekleşmiştir. Yabancıya satışlar ise %77 artışla yaklaşık 17 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın 11 bin 300 adedi İstanbul ve Antalya’da yapılan satışlardan oluşmaktadır” dedi.

Türk çimento sektörü uzun vadede ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Türk çimento sektörünün orta ve uzun vade stratejileriyle ülke ekonomisi ve toplumsal refah için daha fazla değer yaratmayı hedeflediğini belirten Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, şunları söyledi: “Sektörümüzün mevcut durumunu analiz etmek ve gelecek stratejisine yön verecek gelişim alanlarını belirlemek amacıyla Deloitte Türkiye işbirliği ile ‘Geçmişten Geleceğe Emin Adımlarla: Türk Çimento Sektörünün Gelişimi ve Stratejik Öneriler’ raporunu hazırladık. Rapora göre, çimento sektörü 2017 yılında tüm bileşenleriyle ülkesi için 16,2 milyar TL katma değer üreten, 3,7 milyar TL kamu bütçesine katkı yapan, doğrudan ve etki ettiği sektörlerle birlikte 27 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektördür. 614 milyon dolara yükselttiği ihracat gelirleriyle toplam ihracat içindeki payı binde 37’ye çıkmıştır. Bunlar hepimizi çok memnun eden veriler olmakla birlikte, sektör olarak daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Çimento sektörünü geleceğe taşımak için ihracat, beton yollar, atık geri dönüşümü ve insan kaynakları yönetimi olmak üzere 4 alana odaklanmamız gerektiğini düşünüyor ve her bir alana ilişkin öneriler geliştiriyoruz.”

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.