Eylül’de İnşaata Güven Arttı

Eylül ayında hizmet ve inşaatta güven arttı, perakendede azaldı.

Hizmet sektörü güven endeksi, eylül ayında yüzde 5.7, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.2 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3.2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, ağustosta 91.06 olan mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.7 artarak eylülde 96.23'e yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde 'iş durumunun' iyileştiğini, 'hizmetlere olan talebin' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'hizmetlere olan talebin' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4, yüzde 5.6 ve yüzde 7.1 yükseldi. 

Sektör Aktörlerinin İyimserliğini Yansıtıyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 79.43 iken, bu ay yüzde 3.2 artarak 81.99 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış, "alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini" mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "toplam çalışan sayısında" artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 5.2 arttı. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustosta 101,19 iken, eylülde yüzde 3.2 azalarak 97.99'a geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş, son üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' arttığını ve gelecek üçaylık dönemde 'iş hacmi-satışların' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise artış gösterdi. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmisatışlar. iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 10.2 ve yüzde 0.6 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 0.5 arttı. 

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.