Gebze’deki tarım arazisi imara açıldı

Gebze ilçesi Pelitli köyü 1 965 numaralı parselde yer alan 6 bin 425 metrekarelik tarım alanı, özelleştirilmek üzere gelişme konut alanına çevrildi. İmar değişikliği kararı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyeleri'ne gönderileceği belirtildi. Alanda en çok 4 kata izin verildi.
 
Tarım alanını konut alanına çevirerek bölgede rant yaratan ÖYK kararında şu ifadeler yer aldı: Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Pelitli köyü sınırları içerisinde yer alan 6.425,00 m2 yüzölçümlü 1 965 no.lu parsele yönelik "Gelişme Konut Alanı (E:0.80 ; Hmaks:12.50 m), Teknik Alt Yapı Alanı ve Yol" kullanım kararı getirilmesine ilişkin kurulumuzun 1 2.09.201 3 tarihli ve 201 3/1 98 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1 3.03.2014 tarihli ve 189 sayılı Kararı ile onaylanan imar planları ile bütünleşmesini sağlamak amacıyla kat adedi, yol genişliği ve yapı yaklaşma mesafesi yeniden düzenlenen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir."

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.