Güven ortamı oluşturulmalı

İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, “Şu an itibarıyla yatırımcılarımız, 1999 depreminden sonraki ruh halini yaşıyor” diye konuştu.

İstanbul’da 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşen CNR Emlak Fuarı’nın ilk günü ‘Türkiye nasıl yatırım çeker?’ konulu oturumda konuşan İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, gayrimenkul yatırımcısının bekle gör dönemine girdiğini belirterek, bugünkü toplumsal psikolojiyi Marmara Depremi sonrası döneme benzetti. Şehir plancısı ve proje geliştiricisi kimliği nedeniyle yatırımcılarla doğrudan temasları olduğuna dikkat çeken Hüseyin Oflaz yatırımcının adeta deprem sonrası ruh halini yaşadığını belirtti ve ülkede yeniden yatırım yapılabilir iklimin sağlanması için güven atmosferinin oluşturulması, yapısal reformların hayata geçirilmesi, hukukun üstün olduğu algısının yaygınlaştırılması gerektiğini savundu.

Konuşmasında Türk ekonomisinin Hüseyin Oflaz özellikle 2002-2008 dönemindeki hızlı çıkışı hatırlattı. Hüseyin Oflaz “Geçmiş dönemlerdeki krizlerden sonra ülkede yeni ve güçlü bir hükümet oluştuğu için Türk halkı artık gelişmeye, reformlara, yükselişe psikolojik olarak hazır hale gelmişti. Bu güçlü hükümetin 2002’den sonra yapısal reformları, AB uyum yasalarını hızlı bir şekilde çıkarması ülkede güven atmosferini güçlendirdi. Mevcut yapı hızlı ve sistematik olarak düzeltilmeye çalışılıyordu. Tüm bunlar birleşince yıllar boyunca kesintisiz süren bir büyüme sürecine girildi. Kredi derecelendirme kuruluşları bunu görmezden gelmedi ve yatırım yapılabilir düzeyde notlar verince dünyanın birçok ülkesinden fonlar Türkiye’ye akmaya başladı” diye konuştu.

2008’de dünyada baş gösteren finansal krizin bu süreci olumsuz etkilediğini de anlatan İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünkü nokta itibarıyla dünyadaki krizin yanında Türkiye’nin jeopolitik konumundan dolayı, sınırlarımız, komşularımız ve Ortadoğu’da çıkan bazı hareketler süreci etkiledi. Bizim 2008 öncesi psikolojik olarak gelişime hazır halimiz kapanmaya başladı. AB ile ilgili yasalarımızda öteleme oldu. Yatırım yapılabilir derecemiz bozuldu. Dünyada bütün gayrimenkul yatırımları bazı dönemlerde dibi görür, bazen de yükselir. Türkiye’de kriz dönemleri maksimum 6-7 ay sürmüştür. Zaman zaman inse de sonra yükselişe geçer. Şu an itibariyle yatırımcılarımız, 1999 depreminden sonraki ruh halini yaşıyor. Sanki deprem oldu, depremden sonra insanlar ne oldu diye etrafına bakınmaya başladı. Bekle gör dönemine girdik.”

Yatırımcı kuş gibidir

Mevcut durumun aşılabilmesi için önerilerini de dile getiren Hüseyin Oflaz, önceliğin yatırım ortamının iyileştirilmesine verilmesi gerektiğini açıkladı. Oflaz, “Ülkede yatırım ortamının oluşturulabilmesi ancak güvenle olur. Yatırımcı kuş gibidir, en küçük bir aksaklık görürse uçar. Onun için güven ortamı oluşturulmalı, onun için yapısal reformlar tekrardan ele alınarak hızlı şekilde hayata geçirilmeli. Hayat ekonomi üzerine kuruludur, bu nedenle psikolojik ortamın yatırım yapılabilir hale getirilmesi, yatırım güvencesi açısından hukukun olduğu bir ülke algısının tekrardan oluşturulması gerekir” diye konuştu.

 

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.