konut fiyatları neden artıyor ?

Merkez Bankası, konut hayali kuranların şikayetçi olduğu fiyatlardaki artışı, inşaatın artan kalitesine bağladı.
 
Merkez Bankası’nın, 'Türkiye Konut Fiyat Endeksi'nin Kalite Değişimi Etkisinden Arındırılması: Hedonik Konut Fiyat Endeksi' çalışması yayınlandı. Sözkonusu çalışmada, 2010-2014 yılları arasında Türkiye'de konut fiyatlarının yüzde 50'nin üzerinde nominal artış gösterdiği ve bazı bölgelerde fiyatların iki katına çıktığı belirtildi. Bu artışın konut piyasasındaki dinamiklerin dikkatle takip edilmesini gerekli kıldığını belirten Merkez Bankası, Türkiye genelinde konut fiyatlarında meydana gelen nominal artışın yaklaşık dörtte birinin, reel artışların ise yaklaşık yarısının kalite artışlarından kaynaklandığını savundu.
Çalışmaya göre, Türkiye'de konutların gözlemlenebilen özellikleri zaman içinde kontrol edilerek fiyatlardaki kalite artışı etkisi ölçülecek.
 
Çalışmada, şu değerlendirmelere yer verildi:  

"Konutların hanehalkı malvarlığı içerisinde yüksek bir paya sahip olması ve toplam kredilerin önemli bir oranının konut kredilerinden oluşması nedeniyle konut fiyatlarının seyri finansal istikrar açısından önemli bir göstergedir. Konut piyasasında ortaya çıkan dalgalanmaların politika yapıcıların karar alma sürecinde önemli rol oynaması, konut fiyatlarının güvenilir bir istatistiki göstergeyle takip edilmesini gerektirmektedir.

Ancak, mevcut konut fiyat endeksleri kalitede meydan gelen artışların etkilerini de içerebilmekte ve konut fiyatlarındaki artışların yanlış yorumlanmasına neden olabilmektedir.  Bu çalışma, TCMB tarafından hesaplanan Konut Fiyat Endeksinin (KFE) kalite etkisinden ayrıştırılması amacıyla hedonik regresyon analizi kullanılarak Hedonik Konut Fiyat Endeksini hesaplamaktadır.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.