Mahalleye dönüşen köylerde emlak vergisi ertelendi

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 sayılı Kanunda mahalleye dönüşen köylerden alınacak olan emlak vergisi ertelendi.

Mahalleye dönüşen köylerde emlak vergisi  ödemeleri 2022 tarihine kadar ertelendi. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı avukat İzzet Doğan, büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi tahsilinin 2022 yılı sonuna kadar kadar ertelendiğini ve su faturalarının da aynı tarihe kadar indirimli olması gerektiğini dile getirdi. Avukat Doğan, haksız tahsil edilen emlak vergisi ödemelerinin geri alınabileceğini, su abonelerinin de faturalarını kontrol etmelerini söyleyerek tüketicileri uyardı.

Emlak vergisi ödemeleri için son tarih: 31 Aralık 2022

Vatan Gazetesi’nin haberine göre, Doğan, “Önceki düzenlemeye göre mahalleye dönüşen köylerde Emlak vergisi ödemeleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri kapsamındaki vergi, harç ve katılım paylarının 5 yıl alınmayacağı şeklinde düzenlenmiş. Sonrasında bu süre 6 yıla çıkartılarak 2020 yılına kadar uzatılmıştı. Şimdi bu muafiyet süreleri, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 sayılı Kanunla, 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Bunun dışında 6360 sayılı Kanunla mahalle olan beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücretin beş yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde belirlenmesi uygulaması da 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmaktadır’’ açıklamasını yaptı.

 ‘’Emlak vergisi iade işlemleri için 60 gün içinde dilekçe verilmeli’’

Konuşturmasını dile getiren Doğan, ‘’Başlangıçta bazı belediyeler yasa gereği mahalleye dönen köy sakinlerinden Anayasa’nın, herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür diyen 73. maddesini gerekçe göstererek emlak vergisini tahsil ettiler. Fakat Anayasamızın ‘vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır’ hükmüne göre çıkarılan kanun gereği bu vergilerin muafiyet tanınan süreler boyunca tahsil edilemeyeceği anlaşıldı. Yasada belirtilen muafiyet süreleri içinde emlak vergilerini tahsil eden belediyelerden bir kısmı ise haklarını arayan bilinçli tüketicilere yaptıkları ödemeleri uzun süre sonra faizsiz olarak geri ödediler” dedi. Haksız olarak tahsil edilen emlak vergisi iade işlemleri için ilçe belediyesine bağlanan köylerdeki taşınmaz sahiplerinin bir dilekçe ile belediyeye başvurmalarının gerektiğini söyleyen Doğan, bu gibi durumlarda yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

  • Yapılan başvuru üzerine belediyenin emlak vergisi biriminin düzeltme yapmaması ya da 60 gün içinde verilen dilekçeye yanıt vermemesi halinde, 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açılmalı.
  • Yine mahalleye dönüşecek köylerde 5 yıl süreyle içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmişti ancak bu süre de 31.12.2022 yılına kadar uzatılmıştır.
  • Bu hüküm, görev ve sorumluluk alanları daha önce genişletilen büyükşehirlerde bulunan köylerde yaşayanlara da uygulanacaktır.
  • Öte yandan konuyu yeterince değerlendiremeyen bazı belediye görevlileri tarafından geçmiş sürede suyun normal tarifeden faturalandırıldığını oysa 2022 yılı sonuna kadar içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmişken standart tarifenin uygulanması riski vardır.
  • Tüzel kişiliğini kaybetmiş mahalleye dönen köy halkı bu konuda uyanık olmalı içme suyu ücretinin nasıl faturalandığını kontrol etmelidir.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.