Mirasçılar 2019’da ne kadar vergi ödeyecek?

Miras vergileri 2019 yılı içerisinde Mayıs 2019 ve Kasım 2019 olmak üzere iki taksit halinde ödenecek. 

Büyüklerinden kendisine miras intikal eden kimselerin, bu miraslar için ne kadar vergi ödemeleri gerektiği belli oldu. Mirasçıları bu vergileri Mayıs 2019 ve Kasım 2019 olmak üzere iki taksit halinde ödeyecek. Mirasçıların, kendilerine kalan miras için Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince vergi ödemeleri gerekiyor. Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödenen miras vergisi belli bir süre boyunca belli aylarda tahsil ediliyor. Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de ödenmesi gerekiyor. Bir kimsenin ölümü halinde kişiye ait olan menkul ve gayrimenkuller kişinin mirasçılarına intikal ediyor. Miras bırakan kişinin birinci dereceden yakınları kişinin alt soyu olarak geçiyor. Çocuklar eşit derecede miras hakkına sahip olurken, miras bırakandan önce ölen çocukların hakkını ise her derece halefiyet yolu ile kendi alt soyları alıyor.

‘Miras vergisi için öncelikle beyanname verilmeli’

Miras vergisi tahakkukundan itibaren üç içerisinde iki eşit taksit halinde ödenmesi gerekiyor. Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Mirasçılara intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname verilmesi gerekiyor. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği takdirde durumun bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde vergi beyannamesi verilmiyor. Ölüm halinde, mirasçıların dört ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. Beyannamedeki hesaplama sonucu “veraset ve intikal vergisi” ödeniyor veya yalnızca beyanname vermekle yetiniliyor, vergi ödemesi çıkmıyor. Hesaplamada; öncelikle istisnalar düşülüyor, istisnalardan sonra kalan tutar üzerinden vergi hesaplanıyor.

2019 miras vergisi nasıl hesaplanacak?

  • 2019 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğde veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde, Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL, olarak dikkate alınacaktır.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.

    Önceki yazıİstanbul’da ulaşım ile birlikte değerlenen ilçeler
    Sonraki yazıİmar affı ile ilgili davalarda yeni dönem
    Emlakrotasi.com.tr Emlak ve Ekonomi Editörü. 1994 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu.