2 çalışan 1 emekliyi finanse ediyor

Sosyal güvenlik açığı konusunda önemli bir uyarı yapıldı. Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği ve NN Hayat ve Emeklilik hazır giyim sanayicilerine BES’i anlattı. Yönetim Kurulu Başkanı Nart, “Günümüzde 2 çalışanın 1 emekliyi finanse edebiliyor. Bu, sosyal güvenlik açıklarının artarak büyüyeceğinin sinyallerini veriyor” dedi. 

Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart, “Günümüzde 2 çalışan 1 emekliyi finanse edebiliyor. Bu, sosyal güvenlik açıklarının artarak büyüyeceğinin sinyallerini veriyor.” ifadelerini kullandı.

NN Hayat ve Emeklilik açıklamasına göre, Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği ve NN Hayat ve Emeklilik hazır giyim sanayicilerine Bireysel Emeklilik Sistemini (BES) anlattı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ev sahipliğinde, NN Hayat ve Emeklilik AŞ ile Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ iş birliğinde, Otomatik Katılım bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hazır giyim sektörünün temsilcilerine, sistemin çıkış noktası ve Türkiye için önemi tüm detaylarıyla aktarılarak en son gelişmeler paylaşıldı.

Burada bilgilendirme konuşması yapan Nart, emeklilik sistemlerinin tüm dünyada baskı altında olduğunun altını çizerek, doğum oranlarındaki düşüş, ortalama yaşam süresinin uzaması, hükümet borçlarının artması, ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon oranlarının emeklilik sistemleri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Nart, şunları kaydetti: “Günümüzde 2 çalışan 1 emekliyi finanse edebiliyor. Bu, sosyal güvenlik açıklarının artarak büyüyeceğinin sinyallerini veriyor. Emeklilik sistemleri vasıtasıyla, küçük çaplı tasarruflar, düzenli prim ödemeleri vasıtasıyla büyük fon havuzlarında birikip uzun vadeli kaynak olarak ekonominin hizmetine sunulur; ülke kalkınmasında ve sermaye piyasalarının gelişmesinde kurumsal yatırımcılar aracılığıyla büyük yararlar sağlar.

Dünyadaki tüm yatırımlara baktığımızda; yüzde 68’ini emeklilik fonlarının, yüzde 20.2’sini bankalar ve yatırım şirketlerinin, yüzde 11,3’ünün sigorta şirketlerinin yüzde 0,5’inin diğer yatırımcıların oluşturduğunu görebiliriz. Gelişmiş ülkelerdeki refah düzeyinin oluşumunda bireysel emeklilik sistemlerinin katkısı çok önemli.”

KESİNLİKLE OLMASI GEREKEN DÜZENLEME

TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Fayat, tasarrufu teşvik eden ve ikinci bir emeklilik maaşı imkanı sunan BES’in önemine dikkati çekerek, Türkiye gibi tasarruf oranları düşük ülkelerde bireysel emekliliğin çok önemli bir konumda olduğunu dile getirdi.  Devletin sağladığı katkılarla sistemin faydasının arttığını vurgulayan Fayat, Otomatik BES’in hem bireyler hem de sistem açısından olumlu bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Fayat, “1 Ocak’a kadar bu iş isteğe bağlıydı ve yaklaşık 6,5 milyon kişi BES kapsamındaydı. Yıl başından itibaren 45 yaş altındaki çalışanlar için bireysel emekliliğe katılım otomatik hale getirildi. Niyet son derece iyi. Olması gereken bir düzenleme mi? Kesinlikle evet.” değerlendirmesini yaptı.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 63 MİLYAR TL OLDU

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uluç İçöz de bireysel emekliliğin sadece Türkiye için değil, tüm ülkeler açısından büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin yaş ortalamasındaki artış ivmesinin diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğunu vurgulayan İçöz, “2023’te 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10’u, 2050 yılındaysa yüzde 20’yi geçecek. Bu durumu finanse edecek sistemlere ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

BES’te fon büyüklüğünün gayrisafi milli hasılaya oranının yüzde 2,5 olduğunu, emekliliğe yönelik tasarruf açığının kapanması için bu oranın yüzde 19’a çıkması gerektiğini aktaran İçöz, bunun için sistemde ilk adımın 2013 yılında vergi teşvikinden devlet katkısına geçilmesi, ikinci adımın ise otomatik katılım olduğunu belirtti.

Otomatik Katılım hakkında bilgi veren NN Hayat ve Emeklilik Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Erdinç de zorunlu olmayan sistemin otomatik katılım sistemini getirdiğini ifade ederek, doğru anlatılmasının önemine dikkati çekti.

Otomatik Katılımda işverenlere düşen sorumlulukları da anlatan Erdinç, şöyle devam etti:

“Otomatik Katılım işverene çok fazla bir yük getirmiyor. İşverenin sorumlulukları birlikte çalışacakları emeklilik şirketini belirlemek ve katkı paylarını düzenli ödemekten ibaret. 2003-2013’te BES’te 23 milyar lira fon birikti. Ocak 2017 sonu itibarıyla fon büyüklüğü 63 milyar lira oldu. 2013’te hedef 400 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşmak. Bunu başarmamız mümkün ancak çaba sarf etmeliyiz. Otomatik Katılım bu hedefe ulaşmak için önemli bir adım.”

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.