TCDD’den satılık 106 konut alanı

TCDD; Adana ve Gaziantep'te yer alan 106 gayrimenkulü satışa çıkardı. Satışa konu gayrimenkullerin tamamı konut alanı olarak belirlendi. Teminat bedelleri 250 TL'den başlangıç gösteriyor. 
 
Söz konusu gayrimenkullerin fiyatları 21-22 Ekim 2015 Çarşamba ve Perşembe günü saat 10:00 da TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Eski Yazlık Lokali'nde, “Pazarlık Usulü” ile yapılacak.
 
 
TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:
 
– ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, DÖŞEME MAHALLESİ’NDE KAYITLI 1 ADET,
– ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ’NDE KAYITLI 85 ADET,
– ADANA İLİ, POZANTI İLÇESİ, BELEMEDİK MAHALLESİ’NDE KAYITLI 2 ADET,
– GAZİANTEP İLİ, İSLAHİYE İLÇESİ, FEVZİPAŞA MAHALLESİ’NDE KAYITLI 18 ADET PARSELDEN OLUŞAN TOPLAM 106 ADET TAŞINMAZ, İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.
 
1 – Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 21-22 Ekim 2015 Çarşamba ve Perşembe günü saat 10:00 da TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Eski Yazlık Lokalinde, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile “Açık Artırma’’ suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 – İhale konusu parsellere ait teminat miktarları ekli listede belirtilmiştir.
3 – Teklifler, ihalenin yapılacağı 21-22 Ekim 2015 (Çarşamba ve Perşembe) tarihinden önceki 20/10/2015 Salı günü saat 17:00’ye kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.
4 – TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
5 – Taşınmaz satış işlemleri, parsel satış listesindeki sıraya göre ihale edilecektir.
6 – İhale dokümanları, Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 4229 ada, 1 no.lu parsel ile Adana İli, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 11151 ada, 3 no.lu parsel için 500,00 (beşyüz) TL, Adana İli, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi; 11153 ada (11 ve 12 no.lu parseller), 11155 ada (4, 5 ve 6 parseller) ile 11156 ada (7, 10 ve 11 no.lu parseller) için 250,00 (ikiyüzelli) TL, diğer tüm parseller için 50,00 (elli) TL’nin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Adana Merkez şubesi nezdindeki TR 87 0001 5001 5800 7296 8461 71 IBAN numaralı İDARE hesabına yatırılarak, dekont karşılığında TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.​

 

 

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.