49 ilde kentsel dönüşümle 125 bin konut daha üretilecek

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, insanın manevi boyutunun dikkate alındığı şehirler inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Yüksek katlı modern binalar ve dev kuleler bugün büyük şehirlerin gerçeği olmakla birlikte, ideal kentlerin hedeflediği bir kentsel ortamı göstermiyor" dedi.Turan, Uluslararası İdeal Kentler Zirvesinde konuştu. İdeal kent arayışının, yüzyıllar önce Farabi'nin eserinde olduğu gibi, bugün de devam ettiğini anlatan Turan, gelişen ve değişen kentlere, ekonomik gelişmişliğe ve yaşam tarzına bağlı olarak, daha nitelikli ve konforlu yaşam alanlarının üretilmesi için çabalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini söyledi.

13 yılda 720 bin sosyal konut

Kentlerin sadece kalabalıkların barındığı yerler olmaması gerektiğine işaret eden Turan, insan fıtratına uygun kentsel mekanların, insanın manevi boyutunun da düşünüldüğü ve dikkate alındığı şehirlerin inşa edilmesi gerektiğini söyledi. İdarenin 13 yılda yaklaşık 720 bin sosyal konut ve 8 bini aşkın sosyal donatı rakamına ulaştığı bilgisini veren Turan, konutun, ailenin yaşam kalitesi açısından asgari niteliklere ve yeterliliklere sahip olması gerektiğini dile getirdi. TOKİ olarak son 13 yıl içinde inşa ettikleri okul sayısının bin 6 olduğunu anlatan Turan, bunun 544'ünün sosyal konutların içine yapıldığını, yine sosyal konutların içinde 674 ticaret merkezi, 567 ibadethane bulunduğunu kaydetti.

TOKİ devlet kuruluşu

Yaşam ve gelişmişlik şartlarına bağlı olarak vatandaşların TOKİ'den beklentilerinin de değiştiğine işaret eden Turan, "Dünün beklentilerine dünün imkan ve kabiliyetleriyle çözüm üreten TOKİ konutlarından, daha nitelikli ve konforlu yaşam alanlarını içeren TOKİ konutlarının üretimine geçilmiştir. Bugün gerek Avrupa'da gerekse Ortadoğu ve Afrika’da devlet bütçesinden para almadan TOKİ büyüklüğünde sosyal konut üreten başka bir devlet kuruluşu yoktur" şeklinde konuştu.Turan, TOKİ'nin bilgi ve tecrübesinden yararlanmak isteyen devlet sayısının, 90'ın üzerinde olduğunu dile getirdi.

125 bin konut yolda

TOKİ olarak özellikle afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu şehirlerde, farklı ihtiyaçları ve değişimleri göz önüne alarak, yerel yönetimlerle birlikte dönüşüm projeleri geliştirdiklerini anlatan Turan, "49 ilde yerel yönetimlerle birlikte 129 farklı projede 236 bin 366 konutluk kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar 106 bin 865 konutun ihalesi gerçekleştirilmiş, üretimi tamamlanan 75 bin 761 konut hak sahiplerine
teslim edilmiştir. Bu kapsamda sürdürülen projelerde üretilmesi planlanan konut
adedi 125 bin 225'tir." dedi.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.