Çalınan eşyalardan site yönetimi sorumlu


Son dönemde vatandaşlar yüksek güvenlik koşulları nedeniyle sitelerde yaşama yöneldi. Ancak yoğun güvenlik önlemlerine rağmen sitelerde de sık sık hırsızlık olayları yaşanıyor. Bu vakalardan çok azının faili yakalanabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar büyük zararlara uğruyor. Yargıtay’ın hırsızlık mağduru vatandaşlar lehine birçok kararı bulunuyor. Yargıtay, hırsızlıktan site yönetiminin de sorumlu olacağı ve güvenlik firmasının tazminat ödeyeceği gibi kararlara imza attı. Bu kararlar, Yargıtay’ın yerleşik içtihadı haline geldi. Benzer durumdaki vatandaşların dava açarak zararlarını tazmin edebilecekleri belirtildi. Yargıtay’ın bu konudaki bazı örnek kararları şöyle:

Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi’nde işyeri sahibi olan S.L., sabah işyerine gittiğinde makinelerinin çalındığını gördü. Çalınan makinelerin değerinin 5 bin 245 lira olduğunu belirten S.L., sitenin güvenliğinden sorumlu şirket aleyhine 18 bin 245 liralık tazminat davası açtı. S.L., şirketin görevini layıkıyla yerine getirmediğini ve bu nedenle zarara uğratıldığını iddia etti. Davaya bakan Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalılar arasındaki sözleşmede sanayi sitesindeki işyerlerinden çalınan malzemelerin bedelinin mutlak surette tazmin edileceğine ilişkin hüküm olmadığını belirterek talebin reddine karar verdi. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Yargıtay’ın bozma gerekçesinde, “Davalı kooperatifin güvenlik hizmetine yönelik aidat topladığı da dikkate alındığında ana sözleşmesinde hüküm bulunmamasının sorumluluğunu kaldırmayacağı da gözetilerek karar verilmesi gerekir” denildi. Yargıtay, bu kararıyla güvenlikten sorumlu firmaların sözleşmelerinde hırsızlık sonucu meydana gelecek zararın tazmini yönünde hüküm bulunmamasının güvenlik firmasının sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağına hükmetti.

2002’de İstanbul’da bir sitede yaşayan A.K.’ya ait lüks villadan 100 bin TL değerinde eşya çalındı. Hırsızlık olayından site yönetimini sorumlu tutan A.K. tazminat davası açtı. Davayı kabul eden yerel mahkeme, site yönetiminin A.K.’ya 35 bin TL tazminat ödemesini kararlaştırdı. Site yönetimi kararı temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay da yerel mahkemenin kararını onadı. Bu karar sonrası hırsızlık olaylarından site yönetimleri de sorumlu tutulacak. 

Fevzi ÇAKIR / GAZETE HABERTÜRK

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.