Hazır Beton Endeksi yükselişte

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Raporda, aralık ayından bu yana artış gösteren Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin nisan ayının sonunda da önemli bir artış göstermesi, sektörün beklentisinin halen yüksek olduğuna işaret etti. Hazır Beton Güven Endeksi hariç diğer endekslerin eşik değerinin üzerine çıkması, hazır beton ve inşaat sektörlerindeki hareketlenmenin göstergelerinden biri oldu.


Mart ayına göre Faaliyet Endeksi’ndeki yüzde 1,1 oranındaki artış, nisan ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretimindeki artışa işaret etti. Ankete katılan firmaların yüzde 49’u nisan ayında satışlarının artmış olduğunu belirtirken, yüzde 32 oranındaki katılımcı, satışlarında mart ayına kıyasla bir değişme olmadığını ifade etti.

Yeni yatırıma sıcak bakılmadı

Nisan ayında mart ayına oranla yüzde 0,1 artan Hazır Beton Güven Endeksi’nin değeri, hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin sınırlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ankete katılanların yüzde 70’i yeni yatırım yapmayı düşünmediğini belirtirken, yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı ise yüzde 16’da kaldı. İstihdamda azalma yaşanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 5’te kaldı. Mart ayında bu değerin yüzde 11 olması, kısmi bir iyileşmenin sinyalini verdi.

Beklenti Endeksi artış gösterdi

Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük önem taşıyan Beklenti Endeksi mart ayına kıyasla yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Anket katılımcılarının yüzde 62’sinin önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünmesi, yüzde 8’inin ise azalacağını belirtmesi sektörün önümüzdeki döneme ilişkin iyimser beklentilere sahip olduğunu gösterdi.

Hazır Beton Endeksi Nisan Ayı Raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 2016 yılının aralık ayından bu yana artış gösteren Hazır Beton Faaliyet Endeksi değerlerinin yükselmesinin önemli olduğunu ve sektörün beklentisinin halen yüksek olduğunu söyledi. Işık, Hazır Beton Güven Endeksi hariç diğer endeksler nisan ayında 101 değeri üzerinde gerçekleşmiştir. Nisan ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin yükselerek Hazır Beton Beklenti Endeksi’ni yakalaması, hazır beton ve inşaat faaliyetlerindeki ivmeyi ortaya koymaktadır. Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin halen diğer endeks türlerinden yüksek olması, ikinci çeyrekte inşaat sektörü yatırımlarında bir artış beklendiğinin en net göstergesidir.

“Hükümetin desteği etkisini gösterdi”

  Bu göstergeler, inşaat sektöründe hareketliliğin devam edeceğini ortaya koymaktadır. 16 Nisan referandumu sonrasında inşaat faaliyetlerinin ivmelenmesi, piyasa aktörlerinin ekonomiden beklentilerinin yükseldiğine işaret etmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde hükûmetimizin inşaat sektörünü desteklemeye yönelik yerinde hamleleri, bugün inşaat ve hazır beton sektörlerinin yoluna devam etmesini sağlamıştır.”
 

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.