Kamu binaları için yeni standartlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ‘Kamu Binaları Standartları Rehberi’ Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de  yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, ‘Kamu Binaları Standartları Rehberi’nin  yayımlanmasına dair esaslar belirtildi. Genelgede, kamu hizmet binalarının yapımına ilişkin yer seçiminde  hazine arazilerinin öncelikle değerlendirilerek bina maliyetlerinin düşürülmesi,  bu binalarda enerji verimliliği kriterlerine uygunluk şartı aranması ve cari  giderlerin asgari düzeyde tutulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  koordinasyonunda hazırlanan rehberin Bakanlığın resmi internet adresinde  yayımlanacağı kaydedildi. Ayrıca genelgede, söz konusu rehberin kapsam dahilindeki kamu kurum ve  kuruluşlarınca tasarım ve yapım çalışmalarında dikkate alınması gerektiği ifade  edildi.

Cumhurbaşkanlığından izin alınacak

Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, tüm kamu kurumlarında 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 59 ve 61/A maddeleri kapsamında yapılacak açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığından izin alınacak. Genelgede, TBMM İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet  Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu  ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç bütün kamu kurumlarında 657 sayılı  kanunun ve kurumların kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma  sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için yapılacak özel yarışma  sınavları açılmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alınacağı da belirtildi. Yayımlanan bu genelgeyle 2006/9 ve 2014/2 sayılı Başbakanlık  genelgeleri yürürlükten kaldırıldı.

İzin ve başvuru sonuçları bildirilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de  yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, kamu kurum ve kuruluşları  (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası  kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya  tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları,  vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere, satış,  kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik  işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve  kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici  başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapacak. Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları ocak, nisan, temmuz  ve ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın.
Buraya adınızı yazın