Konut kredisinde yeni döneme girildi

Yeni Tüketici Kanunu ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği ile birlikte konut finansmanında sürecinde birçok yenilik yaşanacak. Yeni yönetmeliğe göre konut almak için finans peşinde koşan tüketici yasal olarak korunacak ve sözleşmeyi incelemesi için vakit tanınacak.

Yeni yönetmeliğin detayları hakkında bilgi veren Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu'na göre yeni yönetmelik tüketicinin içine su serpecek. Çünkü artık kredinin toplam tutarı ve varsa tüketiciden talep edilecek tüm ücretler ile toplam borç tutarının anapara, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ve ücretler itibarıyla dağılımını gösteren ön bilgilendirme formu verilerek, sözleşmenin imzalanmasından makul bir süre önce tüketicinin tam anlamıyla kullanacağı kredinin reel maliyeti hakkında tam manasıyla bilgilendirilecek. Yani tüketici ödeyeceği tüm değerleri kalem kalem görebilecek ve toplam ödeyeceği rakamın belirtildiği sözleşmeyi incelemeden imza atmak zorunda kalmayacak. Ayrıca bu sözleşmenin açık ve okunur olabilmesi için en az on iki punto büyüklüğünde, açık ve sade bir dille yazılması gerekiyor. Bir örneği tüketicide kalacak olan sözleşmede yer almayan hiçbir mali külfet daha sonra tüketiciden alınamayacak.

Zorla sigorta yaptırılamayacak

Bankaların, kredi kullanan tüketiciyi zorla sigorta yaptırması açıkça yasaklandı. Tüketici kendisi sigorta yaptırmak istediği zaman ise, istediği sigorta şirketinden yararlanabilecek. Buna banka itiraz edemeyecek.

Konut kredisinde erken ödeme dönemi başlıyor

Tüketici, borcunun tamamını ya da bir taksit tutarından az olmayacak herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilecek. Finansman kuruluşu bu durumda gerekli indirimi yapmak zorunda olacak. Erken ödeme durumlarında uygulanacak faiz ve faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamı tüketiciden tahsil edilecek. Tahsil edilen faiz ile vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler dışında kalan tutar, anapara borcundan düşülecek. 

Fakat sabit faizli kredilerde erken ödeme durumunda finansman kuruluşu tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edebilir. Fakat erken ödeme tazminatı, tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçmiyor.

Hesap işletim ücreti ödenemeyecek

Ağaoğlu'na göre, tüketiciler artık önüne uzatılan ve okumasına fırsat sunulmadan imzalamak durumunda kaldığı anlaşılmayan formlarla muhatap olmayacak. Belgeyi imzalamadan makul süre önce bir ön bilgilendirme formu verilerek aydınlatılacak, krediyi çekmeden neyi, nasıl, kaça alabileceğini öğrenebilecek. Ayrıca tüketicinin o hesabı, sadece kredi için kullanıldığı sürece hesap işletim ücreti de yansıtılamayacak, açık ve yazılı talep olmaksızın bu hesap ile ilişkili "Kredili Mevduat Hesabı" açılamayacak.

Yatırımcı kalan kredisinin süresi 36 aydan az ise sadece kalan ana para borcunu ve bu meblağın yüzde 1’i kadar tazminatı ödeyerek kredisini kapatabilecek. Daha önce kalan vade ne olursa olsun erken ödeme tazminatı yüzde 2 olarak uygulanmaktaydı. Sözleşme sona erene kadar tüketici aleyhine değiştirilemeyecek, oluşabilecek maliyet artışları yansıtılamayacak.

Bu haklar kimler için geçerli?

28 Mayıs 2015'ten sonra imzalanan tüm konut kredi sözleşmeleri yeni hükümlere tabi olacak. Bu tarihten önce imzalanmış sözleşme hükümleri ise geçerliliğini koruyacak.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.