Konut satışında vergi cezasına dikkat

Konut satışlarında 'tapuda görünen satış değeri' ile 'fiili gerçekleşen satış değeri' arasındaki farkı tespit eden Maliye binlerce konut satıcısına yüklü cezalar kesiyor. Peki ceza ödememek için nelere dikkat etmeli? işte konuya ilişkin detaylı bilgiler…

Tapuda gerçekleşen konut veya diğer gayrimenkul alım satım işlemlerinin Maliye için iki açıdan önem taşıyor.

BAZI DURUMLARDA VERGİ ÖDENMİYOR

Yenigün İzmir'de yer alan habere göre ilk değinilen konuların başında tapu harcı geliyor.  Alım- satım değeri üzerinden tapu harcı alınıyor.  İkinci olarak satıcının kazancı üzerinden Gelir Vergisi (GV)' nin doğduğu ifade ediliyor. Gayrimenkulün edinim tarihinden itibaren beş tam yıl geçtikten sonra satış yapılmışsa kazanç ne kadar yüksek olursa olsun vergi ödenmesi yapılmıyor.

Tapu harcı, satış işlemi sırasında devletin kasasına hemen giren para. Gelir Vergisinin (GV) kasaya girmesi ise satıcının beyanına bağlı. Satıcı, ertesi yılın mart ayında kazancını beyan etmesi gerekiyor. Maliyeye hiç beyanda bulunmamışsa veya düşük değerden beyanda bulunmuşsa sorun çıkabiliyor.

SATICI ALICIYI USULSÜZ İŞLEME DAHİL EDİYOR

Maliye, satıcının banka hesaplarına giren tutarı çok rahat tespit edebiliyor. Tapu kayıtları ile eğer varsa kullanılan kredi arasındaki fark da rahatlıkla tespit edilebiliyor.

Tapu kayıtları ile banka hesabı arasında fark görüldüğünde de cezai işlem gerçekleştiriliyor. Beyan edilmeyen kazanç için, yani yüzde 35'i bulan "Gelir Vergisi", bir o kadar "vergi ziyaı cezası" ve ayrıca"gecikme faizi" talep ediliyor. 

Konut alırken satıcının "değeri düşük gösterelim, yoksa vergi çıkıyor" şeklindeki teklifine "Hayır" denmesi gerekiyor. Satıcının alıcıya "vergi çıkıyor" dediği konu aslında (alıcıyı da ilgilendiren tapu harcından çok) satıcının ertesi yıl mart ayında ödeyeceği gelir vergisi..

Satıcı kendi ödemesi gereken gelir vergisinden kurtulmak için alıcıyı da (değeri düşük göstererek) bir nevi usulsüz işleme dahil ediyor. Alıcı, aradan birkaç yıl geçtikten sonra aldığı konutu satmak istediğinde (alış değeri düşük göründüğünden) önceki satıcının vergi yükü de kendisine kalıyor.

KAZANÇLAR ENFLASYONDAN ARINDIRILABİLİR

Dolayısıyla vergi hesabını konutu satarken değil alırken (gerçek değerinden) yapmak önemli hale geliyor. Konut satışından kazanç elde eden gayrimenkul sahipleri vergi hesabında (2016 gelirleri için) 11.000 lira istisnayı düşebilirler. Ayrıca ödeyecekleri vergiyi hesap öderken kazançlarını enflasyondan arındırabilirler. 

Konut satışında, iktisap bedelinin üretici fiyat endeksindeki artış oranında arttırılabilmesi için. alış ve satış tarihleri arasındaki sürede, endeksteki artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekiyor.

 

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.