5 Aralık’tan itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan emlakçılar çalışamayacak

5 Aralık 2019 itibariyle ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ olmayan emlakçılar faaliyetlerine devam edemeyecek. Belge almayan kaçak emlakçılar ve işletmelere 4 bin lira para cezası verilecek.

5 Haziran 2018 öncesinde hem Oda kaydı hem Vergi Levhası kaydı hem de Halk Eğitim Merkezlerinden emlakçılık alanı ile ilgili alınan kurs sertifikasını ibraz edemeyen tüm emlakçılar ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ alacak. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle bazı mesleklere belge zorunluluğu getirildi. Buna göre; emlak danışmanları, inşaat işçileri ve birçok meslek grubunun yeterlilik belgesi alması gerekiyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi son tarih 5 Aralık

Mesleki Yeterlilik Belgesi son tarih 5 Aralık 2019 olarak belirlenirken, bu tarih itibariyle ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ olmayan emlakçılar faaliyetlerine devam edemeyecek. Belgesiz kişiler emlak pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunamayacak. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almadan faaliyetlerine devam eden işletmeler için 4 bin lira ceza verilecek. Buna göre, emlak ofisine kaydı bulunmayan danışmanlar satış ve kiralama yapamayacak. Emlak danışmanlarının mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına firma yetkilileri ve çalışanları başvuru yapabiliyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru işlemleri ise Ticaret ve Sanayi Odası’na yapılacak, sınav ve belgelendirme hizmeti ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş tarafından verilecek.

Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuru şartları

  • On sekiz yaşını doldurmuş olması,
  • En az lise mezunu olması,
  • Mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması,
  • İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
  • Konkordato ilan etmemiş olması,
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.