Gaziosmanpaşa imar planı askıya alındı


İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından birinin yürütülmekte olduğu Gaziosmanpaşa'da 393 hektarlık alanı kapsayan dev kentsel dönüşüm projesinde 1/5000'lik plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından revize  edilerek 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve afet yasası kapsamında riskli olduğu belirlenen 393 hektarlık alanı kapsayan “Riskli Alanlar”a ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın re'sen onaylandığı ve 13 Ağustos 2015 – 11 Ekim 2015 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı  ve bu süreçte yapılan itirazların değerlendirilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapıldığı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'nun 16 Kasım 2015 tarihinde onaylandığı ifadeleri yer alırken söz konusu imar planının 19 Kasım 2015 ile 18 Aralık 2015 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı belirtildi.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.