Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli binalar yıkılacak

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli olduğuna karar verilen yapılar 60 gün içerisinde yıkılacak.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, dayanma gücüne ve demirine göre riskli yapı olduğu tespit edilen binanın yıkım kararını Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri veya idareler verecek. Yıkım 60 günde gerçekleştirilecek. Kartal’da çöken bina ve Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen deprem Türkiye’deki riskli binaları da yeniden gündeme getirdi. Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde belediyelere gönderdiği genelgeyle üç ay içerisinde riskli binaların bakanlığa bildirilmesi istenmişti. Riskli yapı, deprem, sel heyelan vb. gibi muhtemel bir afette içerisinde yaşayanların can güvenliklerinin olmadığı yapılar olarak değerlendiriliyor. Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı veya yapılar da riskli yapı kapsamına giriyor.

Riskli yapı tespit nasıl yapılır?

Riskli yapı tespit çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar tarafından yapılıyor. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit de yapılabilir. Müracaat için dilekçe, güncel tapu durum belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi gerekiyor. Riskli yapıyı belirlemek için bakılan bazı kriterler mevcut. Yapı denetiminde müracaatın ardından betonların dayanma gücüne, içindeki demirlerin durumuna, taşıyıcı sisteme, binanın dayanma gücüne bakılıyor. Ayrıca beton ve demirlerin sayıldığı bir süreçden de geçiriliyor. Binanın dayanma gücünün zayıf olması ve diğer kriterlerde eksiklik tespit edilmesi durumunda bina riskli sayılıyor.

Riskli bina nasıl belirleniyor?

Yapılan kontroller sonunda, riskli bina olarak belirlenen yapılar, ilgili kurum ve kuruluşlarca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne veya yetki verilmesi halinde idareye bildiriliyor. Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri veya idareler raporları inceliyor. Raporlarda eksik veyahut yanlışlıklar bulunması halinde raporlar ilgili kişiye iade ediliyor. Diğer uygun bulunan tespitlere ilişkin şerh bildirimi ilgili tapu müdürlüğüne iletiliyor. Tapu kütüğüne işlenen bilgiler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebiliyor. Aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren idarece 60 günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde tespit edilen riskli yapının yıktırılması gerekiyor.

Riskli yapı yıktırılması yerine güçlendirilmesi de istenilebiliyor. Riskli yapının yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şekilde (4/5 çoğunluk ile) güçlendirme kararı alınması gerekiyor. Güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması da aranan şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içinde güçlendirme işinin tamamlanması gerekiyor. Güçlendirme işlemi tamamlandıktan sonra tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için ilgili müdürlüğe başvurulması gerekiyor.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.