Malatya’da 10 bin metrekarelik arsa satılıyor

Battalgazi Şifa mahallesinde bulunan arsa 27 milyon liraya satışa sunuldu. İmar durumu ticaret ve turizme ek olarak otopark olarak belirlenen arsa 10 bin 602 metrekare büyüklüğe sahip. 

İhaleye katılacak kişilerin;
– İkametgah belgesini
– Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
– Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
– Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.
– Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.