2019 değer artış kazancı vergisi için beyanname dönemi başlıyor

Gayrimenkulünü 5 sene içerisinde satan kimseler değer artış kazancı vergisi ödemekle yükümlüler. Vergi mükelleflerinin öncelikle beyanname vermeleri gerekiyor. 2019 değer artış kazancı vergisi için beyanname dönemi başlıyor.

Geçtiğimiz sene ev veya iş yerini satarak kazanç elde eden kimseler, bu sene değer artış kazancı vergisi ödeyecek. Gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabi tutuluyor. Ancak; bedelsiz olarak veya veraset yoluyla edinilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan fazla bir süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergilendirilmiyor.

Değer artış kazancı vergisi ödemeleri 2 taksit ile ödenebilecek

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan gayrimenkullerin, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu’nca açıklanan üretici fiyat endeksi dikkate alınarak hesaplanıyor.  Ancak, bu endekslemenin yapılabilmesi için söz konusu artış oranının yüzde 10 veya üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Değer artış kazancı beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlı. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde yıllık beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname, elde edilen değer artış kazancının safi miktarının açıklanan istisna sınırının aşması durumunda, satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekiyor.  Değer artış kazancı vergisi Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen oranlar üzerinden gelir vergisi hesaplanarak, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle ödeniyor.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.