“Akıllı konutlar ancak akıllı şehirlerle bütünleşirse hayatı kolaylaştırır”

TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, yaklaşık 13 yılda 720 bin sosyal konut ve 8 bini aşkın sosyal donatı rakamına ulaşan ve topluma "iyilik üreten" bir idare olarak, "akıllı kent" kavramında önemli bir tarafı temsil ettiklerini vurguladı. Bu açıdan konutların, akıllı şehirlerin de temel unsuru olduğunu aktaran Turan, "Akıllı konutlar ancak akıllı şehirlerle bütünleşirse, hayatı kolaylaştırır; daha tasarruflu, konforlu, güvenli ve çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilen bir anlam ve işlerlik kazanır" açıklamasında bulundu. Turan, çadırlardan akıllı evlerin, obalardan akıllı şehirlerin konuşulmasının, teknolojinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Akıllı şehir, yaşamı her alanda kolaylaştıran verimliliği yüksek bir şehir modelini aklımıza getirirken, teknik bir süreçle birlikte toplumsal ve kültürel bir dönüşümü de ifade etmektedir" dedi.

Başkan Turan, konutların akıllı şehirlerin de temel unsuru olduğunu belirterek, "Akıllı konutlar ancak akıllı şehirlerle bütünleşirse, hayatı kolaylaştırır; daha tasarruflu, konforlu, güvenli ve çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilen bir anlam ve işlerlik kazanır" dedi. Turan, "TOKİ olarak, toplumumuzda dayanışma kültürünü esas alan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin ve esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan kentsel alanlara önem ve öncelik veriyoruz. İdare olarak da hizmet verdiğimiz kesimlerin alım gücünü etkilemeyecek derecede teknolojik imkânlardan faydalanarak, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek değerlere önem ve öncelik veriyoruz" bilgisini verdi.

Akıllı veya ideal şehirleri tartışırken, araştırırken, en iyisini ve mükemmelini bulmaya çalışırken bugün dünyada 900 milyon insanın gecekondu ve benzeri yerlerde yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Başkan Turan, yaklaşık 60 milyon insanın da savaş ve terörden dolayı mülteci ve göçer durumunda olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyledi. Başkan Turan, "Akıllı şehirler, yalnızca teknik bir süreci değil, aynı zamanda sosyal değerlere önem veren ve bu konuda altyapıyı hazırlayan bir süreci de kapsamalı. Diğer ifade ile vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanmış, teknolojinin sadece araç olduğu ve entegre çözümlerin üretildiği bir yapı ele alınmalı" dedi.

Akıllı şehirleri ve akıllı konutları idare olarak önemsediklerine dikkati çeken Turan, "Sosyal konut üreten bir kuruluş olarak, akıllı şehirlerin ve akıllı konutların önümüzdeki zaman diliminde daha çok konuşulacağını, hayatımıza daha çok gireceğini ve sektörün de buna göre kendi tasarımını revize edeceğini biliyor ve önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Kongrelerin, fuarların ve toplantıların daha iyisini yapmak için kendilerine yardımcı olacağını ve bu sektörde görev alanları da buna zorlayacağını vurgulayan Turan, "Uzmanların ve farklı ülkelerden gelen katılımcıların, teknolojinin getirdiği yeni fırsatlardan söz ederek şehirlere ve şehirlerde yaşayan insanlara yeni umut ve heyecanlar getirmesini dilerim" yorumunu yaptı.

Ailenin yaşam kalitesi açısından konutun asgari niteliklere ve yeterliliklere sahip olması gerektiğini belirten Turan, "Konut; eğitim, güvenlik, sağlık, çalışma hayatı, sosyal yaşam, sosyal ilişkiler gibi diğer yaşam boyutlarını da doğrudan etkilemektedir. Şehirler; insanların, çocukların ve genç nesillerin gelecek tasavvurunu belirler. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere yaşanabilir, sağlıklı kentler ve konutlar bırakmak için daha büyük çaba sarf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.