Ucuz elektrik dönemi

Perakende elektrik piyasasında, tüketicinin indirimli elektrik almasını önleyen rekabeti bozucu uygulamalara önlem geliyor.  İlk önlem de geldi. Yayımlanan “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bağımız perakende şirketlerinin bazı şikayetlerini ortadan kaldırarak piyasanın libarelleşmesi için önemli değişiklikler getiriyor. Yönetmeliğe göre bağımsız perakende şirketlerinin aboneleri de dahil sayaç okumalar 25-35 gün aralığında olacak ve bu şirketlerin müşterilerine de okuma bildirimi bırakılacak. Müşterilerinin okumaları 3 gün içinde EPİAŞ Piyasa Yazılımı’na yüklenecek. Bu sayede bağımsız şirketler de zamanında faturalama yapabilecekler. Bu işlemler dağıtım şirketleri tarafından yapıldığı için, bağımsız perakendeciler, kendi aboneleri için sayaç okumalarının geç yapıldığını, sisteme geç yüklendiğini, arızaların zamanında giderilmediğini, böylece tüketicinin bağımsız perakende şirketlerine abone olmasının caydırıldığını savunuyordu. 

Tüketici de zarar görüyor 200 firmanın 180’i faal değil

Daha önce kamu enerji şirketlerinde çalışan, konunun uzmanı ve halen Bağımsız tedarik şirketi (BTŞ) BİSEN’in Genel Müdür Yardımcısı Arif Aksam, “Piyasadaki tüm satıcılara eşit mesafede olması gereken elektrik dağıtım şirketleri kendi perakende şirketlerinin lehine piyasa faaliyetlerinde bulunuyor. Dağıtım şirketlerinin elemanları, perakende şirketlerinin elemanları gibi çalışarak elektrik satışı yapıyor. Diğer tedarikçilerin işlemlerini erteliyor, potansiyel müşterilerine yanlış bilgiler veriyor. Bizim gibi bağımsız tedarikçilerin sayaçılarını okuma işlemleri geciktiriliyor. ‘Başka tedarikçi fi rmaya geçen abonelerin arızaları giderilmeyecek’ gibi korku ve tehtit yayılıyor” dedi. Aksam’a göre bu durum bağımsız tedarik fi rmalarının yaygınlaşmasını ve sektörde kalıcı olmalarını engelliyor. Firmalar kendi projeksiyonlarındaki rakamlara ulaşamadıkları için maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Yerli hem de yabancı fi rmaların perakende sektörüne girişi gecikiyor. Aksam, “Sektörde şu anda lisanslı yaklaşık 200 fi rma var ancak bunların sadece 20’ye yakını aktif. Bunlar fi nansal planlama yapamıyor, sıkıntı yaşıyorlar. Ayrıca şu anda yaklaşık 4 milyon serbest tüketici hakkı olan müşteri var ancak sadece 2 milyonu bu hakkını kullanıyor” diye konuştu.

Yönetmelik ne getiriyor?

-Sayaçlar 25-35 gün aralığında okunabilecek. Daha uzun süreler için okuma yapılamayacak. 

-Bağımsız tedarikçilerinin müşterilerine okuma bildirimi bırakılacak. 

-Bağımsız tedarikçilerinin müşterilerinin okumaları 3 gün içinde EPİAŞ Piyasa Yazılımına yüklenecek. 

-Faturalarda ilgili yıldaki ve bir önceki yıldaki toplam tüketim bilgisi yeralacak. 

-Faturalarda müşterinin serbest tüketici olup olmadığı, serbest tüketiciyse bu hakkını kullanıp kullanmadığı bilgileri yeralacak. 

-İndirimli elektrik alan serbest tüketici için düzenlenecek olan faturalarda sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, taahhüt süresi, cayma bedeli bilgileri yeralacak İndirimli elektrik alan serbest tüketicinin elektriği borçtan dolayı kesilemeyecek. 

-Serbest tüketici olmayan mesken aboneleri, kesim ve güvence bedeli mahsup işlemi yapılmadan icraya verilemeyecek. Verilirse oluşan masrafl ar müşteriden alınamayacak. 

-Serbest tüketicilik hakkı ilgili kullanım yerine bağlı olacak, fiili kullanıcıdan ayrı değerlendirilecek.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.